EKONOMI Riksdagen höjer arvodet för sina ledamöter.

Riksdagens arvodesnämnd meddelar idag att man höjer arvodet för riksdagens ledamöter. Det nya arvodet kommer således ligga på 75 500 kronor, vilket är en ökning på nästan 3,5 procent från det tidigare arvodet.

I ett pressmeddelande säger man att man i sitt beslut beaktat ”de löneökningar som ägt rum under 2023”. För en person utanför Riksdagen ökade lönen i snitt med 2,8 procent.

Beslutet om att höja arvodena kommer att träda i kraft vid årsskiftet.