INRIKES. I ett pressmeddelande meddelar riksdagens arvodesnämnd att Sveriges riksdagsledamöter får ett lönepåslag med 2,5 procent, vilket är mer än lönehöjningarna ute på övriga arbetsmarknaden.

I ett pressmeddelande meddelar riksdagens arvodesnämnd att de har beslutat att Sveriges riksdagsledamöter ska få en löneförhöjning med 2,5 procent, eller 1 600 kronor mer per månad.

Detta innebär att varje politiker i riksdagen nu kommer att ut 65 400 kronor i månaden. I pressmeddelandet skriver de:

I de överväganden som legat till grund för beslutet har nämnden beaktat dels de avtal som träffats på arbetsmarknaden under 2017, dels hur lönerna på arbetsmarknaden faktiskt utvecklades under 2016.

Enligt uppgifter hamnade löneavtalen på den vanliga arbetsmarknaden endast på 2,0 procent.

Källa:
Riksdagsledamöternas arvoden höjs


  • Publicerad:
    2017-10-20 10:10