FINLAND Den ryske nationalisten Jan Petrovskij, som tidigare stridit i Donbass på Rysslands sida, har dömts till 40 dagars fängelse i Finland. Anledningen är att han vid två tillfällen brutit mot ett inreseförbud till Schengenområdet.

Norska myndigheter valde 2016 att utvisa nationalisten Jan Petrovskij, även kallad ”Veliki Slavian” (Den store slaven), på vaga grunder. PST skrev bland annat i en rapport att Petrovskij  ”har ett nätverk som kännetecknas av personer som är mer intresserade av vapen än vad som är vanligt”. Man visste också att han vid flera tillfällen besökt Ukraina och att han enligt rykten var befälhavare för en ”nynazistisk” paramilitär grupp kallad Rusitj. Gruppen består av nationalister som stridit för de ryska separatisterna i Donbass och som sedan 2022 är inordnade under Wagnergruppen.

Petrovskij utvisades inte bara från Norge utan fick inreseförbud inom hela Schengenområdet, som gäller fram till nästa år.

Petrovskij under sin tid i Norge.

Sedan dess har det framkommit att och att han de facto varit kommendörkapten i Rusitj, åtminstone under 2014-2015. Den 23 augusti förra året greps Petrovskij i Finland när han försökte stiga på ett flygplan till Frankrike, misstänkt för att ha rest in i landet två gånger i strid mot inreseförbudet. Petrovskij hade då fått uppehållstillstånd i Finland under det tagna namnet Voislav Torden och med motivering att hans hustru studerade i landet.

Tidigare var det tal om att Petrovskij skulle utvisas till Ukraina, där han eftersöks misstänkt för krigsbrott. Finlands högsta domstol har dock beslutat att den ryske soldaten inte kan utvisas, då Europadomstolen avgjort att ukrainska fängelser bryter mot Europakonventionens förbud mot tortyr och inhuman behandling av fångar.

Under tisdagen har Kymmenedalens tingsrätt dömt Petrovskij till 40 dagars fängelse för två brott mot inreseförbudet. Det är oklart om han efter detta kommer att friges, då det även pågår en finländsk förundersökning om de påstådda krigsbrotten i Ukraina.

Den finska utredningen sker dock i samarbete med Kiev.

— Efter att det blev klart att Finland inte kan överlämna Torden till Ukraina har vi fört diskussion med ukrainsk åklagare och polis. Vi har fått mycket ny information, har biträdande riksåklagare Jukka Rappe tidigare sagt till HBL.

I en av Rusitjs Telegramkanaler kan man läsa varför gruppen strider med de ryska styrkorna i Ukraina, trots att ett av målen med kriget är att ”avnazifiera” grannlandet:

Vi [...] kämpar inte mot förmodad fascism och nazism (av vilket det nästan inte finns något alls på den sidan, men det finns inslag av specifik russofobi). Vi kämpar för livsrum för vårt nordliga folk, för stridsupplevelsen som vi för vidare till yngre generationer och som är viktig för oss… …För sanningen, för det ryska folket som dödades i 8 år [i Donbass]. Och för att vi senare inte ska skämmas för att vi valde att stå utanför under en svår tid för landet.