SUMMERING. Både i nyrekrytering och i allmänhetens medvetande har nationalisterna positionerat sig som en starkare kraft. I Moskva visade fler än 20 000 ryssar öppet sin patriotism under måndagen.

När det gäller storlek på antal deltagare i demonstrationer är det inte ovanligt att uppgifter kan gå isär. Media och polis har ofta uppgivit lägre siffror än organisatörerna till den årligt återkommande ryska marschen. Detta år hade organisatörerna vidtagit åtgärder för att få fram trovärdiga fakta.

Den årliga traditionen där ryssar visar sin nationella stolthet har vuxit sedan starten trots att deltagande i marschen är kopplat till risker. Detta var inget som regimen önskade när nationella enhetsdagen den 4 november gjordes till helgdag 2005, samma år som ryska marschen gick av stapeln för första gången.

Ryska marschen 4 november mobiliserade 20 000 ryssar.

Ryska marschen den 4 november 2013 mobiliserade 20 000 ryssar.

Detta år hade organisatörerna placerat ut räknare för att få fram ett pålitligt underlag för bedöma deltagarnas totala antal. Eftersom alla deltagare var tvungna att passera polisens avspärrningar med metalldetektorer kunde räknarna notera alla som passerade för att delta på ryska marschen.

Resultatet i Moskva slutade med drygt 20 000 deltagare vilket är en stor ökning från föregående år när organisatörerna uppgav en storlek av 15 000 personer. Förra årets deltagarantal rörde sig om mer generella uppskattningar som utgick ifrån att räkna demonstrationstågets led. Deltagarsiffran för 2013 får anses god och det bör betonas att det även var ett dåligt väder med mycket regn.

Patriotismen lever även bland kvinnorna.

Nationella enhetsdagen i Ryssland: fosterländska hjärtan slår även bland kvinnorna.

I Sankt Petersburg deltog omkring 2000 personer i den mindre motsvarigheten av ryska marschen. I Sankt Petersburg var myndigheterna extra hårda. Bland annat förvägrades Nationalsocialistiskt Initiativ, NSI, att bära sina egna emblem under marschen och de fick genomföra marschen i bara fanstänger. NSI uppges vara en av de få uttryckliga nationalsocialistiska organisationerna i Ryssland. Ledaren för organisationen är Dmitrij Bobrov. Efter marschen i Sankt Petersburg samlades NSI för ett gemensamt foto med fanor.

Nationalsocialistiskt initiativ, NSI, hindrades av myndigheterna i Sankt Petersburg.

Nationalsocialistiskt initiativ, NSI, hindrades av myndigheterna i Sankt Petersburg.

Omkring hundra manifestationer genomfördes i samma anda som ryska marschen i andra geografiska områden i landet och det rörde sig där om mindre samlingar, ibland mindre grupper i små städer och byar. Den symboliska verkan är dock tydlig – över hela Ryssland ökar intresset och viljan att agera offentligt för sitt fosterland.

Grekiska Golden Dawn kunde skymtas på ryska marschen.

Grekiska Golden Dawn kunde skymtas på ryska marschen.

Samtidigt som ryska marschen ökar i storlek kvarstår aktivisternas frustration över att många som är sympatiskt inställda väljer att stanna hemma.

– Hur skulle regimen agera om det gick ut 200 000 på Moskvas gator?

Det undrar en rysk kontakt som jag pratar med. Det är många av ”vanligt folk” som är sympatiska, berättar han. De börjar identifiera sig själva mer och mer med ryska nationalister och vissa gick i sin livs första demonstration under måndagen. Men många sympatisörer gör ingenting och tiden rinner på medan främlingar från Kaukasus och Asien försöker positionera sig mer inom Ryssland, fortsätter han.

Känslorna för nationen Ryssland svallar starkare än regnet piskar.

Känslorna för nationen Ryssland svallar starkare än vad regnet piskar.

Trenden ser ändå bra ut för ryska marschen. Även fast regimtrogen media smutskastar ryska marschen och dess deltagare så har nationalisternas närvaro under nationella enhetsdagen fastnat i folks medvetande. Situationen i Grekland med Gyllene Gryning har visat på att rörelser kan växa fortare än någon kunnat förutspå. Kan det öka i Grekland så kan det också öka i Ryssland.

Det är möjligt att med egna sinnen följa ryska marschen genom film som är talande i sig. Nedanstående videoklipp hjälper till att summera marschen på ett bra sätt:


  • Publicerad:
    2013-11-07 01:08