UPPSALA. Sakine Madon stödjer än en gång Nordiska motståndsrörelsens självklara rätt att demonstrera och varnar för ingrepp i grundlagen.

Sakine Madon (mitten) under en paneldebatt i Almedalen. Foto: Nordfront.se

Sakine Madon, politisk chefredaktör för Uppsala Nya Tidning, framhåller i en ledarartikel Nordiska motståndsrörelsens rätt till demonstrationsrätt och föreningsfrihet. Madon, som är klassisk liberal, anser till skillnad från många andra liberaler, att grundlagar gäller för alla – även ”demokratihatare”.

Extremism motverkas heller inte av att vi naggar fri- och rättigheter, som demonstrationsrätten eller föreningsfriheten, i kanterna.

Tidigare har det gjorts försök att stoppa nazistiska första maj-tåg, som när Kungälvs kommun för två år sedan överklagade demonstrationstillståndet. Högsta förvaltningsdomstolen beslutade att tillståndet skulle ligga fast. Det finns goda skäl till att vår grundlag ser ut som den gör.

Madon skriver att ”hatet och våldet motverkas bäst av befintlig lagstiftning” men att denna lagstiftning inte bör innefatta att man förbjuder systemkritiker att demonstrera eller bilda föreningar. ”Det är redan olagligt att hota, uppvigla och begå våldsbrott”, skriver hon.

I artikeln riktar Madon även kritik mot den rådande socialdemokratiska regimen som vill förbjuda Nordiska motståndsrörelsen. En gång i tiden var det socialdemokraterna som var ”extremister”.

Den tidiga arbetarrörelsen, med bland andra August Palm och Hjalmar Branting, deltog i kampen för de demokratiska fri- och rättigheter vi i dag ibland tar för givna. I slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet riskerade man åtal för ”störande av ordningen”. Demonstrationer och möten upplöstes eller slogs ner. Branting och andra från arbetarrörelsen hamnade på Långholmens fängelse i Stockholm, för brott som ”smädelse” av den då styrande makten.


  • Publicerad:
    2020-03-18 14:00