GÖTEBORG. Redaktören Sakine Madon går återigen ut till försvar för den yttrandefrihet massmedia vill inskränka.

Sakine Madon (mitten) under en paneldebatt i Almedalen. Foto: Nordfront.se

Inför Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Göteborg den 30 september har flera liberala journalister velat antingen förbjuda mötet eller se till att den ska ”hållas på en potatisåker”. Anledningen till att man vill begränsa Motståndsrörelsens möjligheter att nå ut till folk skulle kunna vara att Motståndsrörelsen tänker berätta på vilket sätt mediehusen och landets journalister är förbrytare.

Sakine Madon, politisk redaktör på Vestmanlands tidning, går nu ut till försvar för Motståndsrörelsens rätt att demonstrera. I en ledarartikel, som redan i rubriken ifrågasätter varför hennes kollegor kallar nationalsocialister för ”nassar”, menar Madon att de journalister som vill inskränka demonstrationsrätten är ”ute och cyklar”.

Madon börjar med att rada upp några av massmedias attacker mot Nordiska motståndsrörelsens mötesfrihet:  Historikern Heléne Lööw (17/8). GT-koluministen Csaba Bene Perlenberg (9/8) och Expressen-skribenten Per Wirtén (16/8).

Per Wirtén går på Expressens kultursida så långt som att påstå att staten och polisen ”i praktiken legitimerar, och även uppmuntrar, det politiska våldet” när nazister beviljas demonstrationstillstånd (16/8). Han skriver att polisen ”skyddar en politisk våldsrörelse med näbbar och klor”. Wirtén frågar sig om ”staten förlorat omdömet?”

Själv undrar jag om en del debattörer gjort det. Hur kan man sätta likhetstecken mellan att respektera demonstrationsrätten och att ”uppmuntra” våld?

Efter att ha kritiserat även utrikesminister Margot Wallströms anmärkningsvärda uttalande om att polisen borde inskränka mötesfriheten för politiskt oliktänkande, förklarar Madon varför vi har en demonstrationsrätt.

För 100 år sedan var det kommunister och socialdemokrater som hindrades, av en konservativ polismakt, att demonstrera. Svensk arbetarrörelse, med bland andra August Palm och Hjalmar Branting, kämpade av förklarliga skäl emot det. Efter det andra världskriget ändrades lagen så att polisen inte skulle kunna hindra oliktänkande.

Sakine Madon har tidigare försvarat Motståndsrörelsens rätt att demonstrera, bland annat i en debatt i Aktuellt med Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg.

Källa:
Sakine Madon: Polisen skyddar inte ”nassar”, polisen skyddar demokratin


  • Publicerad:
    2017-08-23 11:20