Bakgrund
Vi har tidigare skrivit om att Sveriges Radio i ett av sina inslag kom med grova lögner och anklagelser och att vi anmälde detta. I samband med anmälan uppdagades att ett av SR:s argument för att, i radio hävda att Motståndsrörelsen ville införa diktatur, var att man på säpo:s hemsida läst följande text:

Svenska motståndsrörelsen (SMR)
Svenska motståndsrörelsen bildades 1997 och har som målsättning att etablera ett totalitärt styre genom revolution. Organisationen är hierarkisk med militär framtoning och det har förekommit att medlemmar utsatts för disciplinära åtgärder när de begått brott eller betett sig på ett sätt som inte överensstämmer med SMR:s ideologi.

Se vidare länk på säpos hemsida.
http://www.sakerhetspolisen.se/forfattningsskydd/politiskextremism/vitmaktmiljon/grupper.4.3b063add1101207dd46800055810.html

Via mejl
Sveriges Radio hänvisade också till ett inslag i programmet Adaktusson där de citerade en analytiker på säpo vid namn Ann-Za Hagström. När jag läste detta ringde jag direkt till säpo för att tala med Ann-Za men i växeln sa de att hon inte ville tala med mig. De rekommenderade istället att jag skulle skicka in ett mejl med mina klagomål. Detta gjorde jag och mejlet lyder:

Vår fråga till er är varifrån ni fått det, i vår mening, felaktiga påståendet om att organisationen vill införa ett totalitärt styre. Om det är någon av era analytiker som kommit fram till detta skulle det vara intressant att komma i kontakt med denne. Vi försökte nå Ann-Za Hagström i detta ärende då hon är en av era analytiker som talat om oss i media (t.ex. programmet Adaktusson 2009-05-14) men i växeln sa man att hon inte ville tala med oss.

Vi kan även rekommendera analytikern som författat er hemsidetext att verkligen djupanalysera vår artikel ”Framtidens styre” skriven av Klas Lund.
http://www.patriot.nu/artikel.asp?artikelID=1401
Där framgår tydligt att det styre vi förordar knappast är vad man generellt kallar totalitärt.  En annan sak som måste vara känt för en analytiker på Säkerhetspolisen är att Svenska Motståndsrörelsen inte går ut med falskt budskap. Våra politiska åsikter räknas idag som kontroversiella, vi ser dock en ära i att säga vad vi tycker och tänker utan förskönande omskrivningar i syfte att locka massan. Vi säger inte vad folk vill höra utan snarare vad de behöver höra.
Nedanstående textavsnitt är hämtat ur ”Framtidens styre”:

Trots att Motståndsrörelsen strävar efter att skapa en stat med auktoritärt ledarskap är det även vårt mål att utveckla och säkra frihet och demokrati. Den nordiska nationalsocialistiska republiken kommer att vara en ledarstat, men den kommer även vara en folkdemokrati.

Motståndsrörelsen kommer att utveckla demokratin, genom att i grunden förändra den. Vi vill alltså inte ha diktatur. Vi vill tvärtom skapa en friare stat med mer ansvarsfulla och ansvarstagande medborgare väl medvetna om såväl sina rättigheter som skyldigheter.

Detta är något vi verkligen menar.

Det är vidare inte helt okänt för er att vi INTE tycker att Säkerhetspolisen jobbar FÖR rikets säkerhet. Så det är för oss inte konstigt att ni beskriver oss felaktigt på er hemsida. Det är dock negativt när utomstående personer som fortfarande ser er som någon form av objektiv auktoritet använder er som faktakälla. Det ger då en felaktig bild av vår organisation. Vi vill därför att ni rättar till texten.

Svenska motståndsrörelsen
Pär Öberg (070-3004843)

Ann-Za ringer upp
Redan nästa dag ringde Ann-Za upp mig och berättade att det måste skett något missförstånd eftersom hon inte alls sagt till växeln att hon inte ville tala med mig. Eftersom hon ringde olägligt bad jag henne ringa tillbaka dagen efter vilket hon gjorde. Delar av det samtalet finner ni i klippet nedan.

Erkänner fel
Notera i klippet att Ann-Za håller med om att ordvalet totalitär inte är lämpligt utan att det mer korrekta auktoritär borde användas. Hon berättar även att de kommer att ändra texten på sin hemsida. Det återstår att se när detta blir av. Tills vidare är det nog bäst att ni läser på nordfront.se för att se vad vi tycker.


  • Publicerad:
    2012-05-25 20:04