SKELLEFTEÅ. Två män döms för bland annat synnerligen grov misshandel, försök till utpressning och försök till rån efter den uppmärksammade fingerkapningen som filmades i Boliden i oktober förra året.

Till vänster syns Joakim Jamil Forssander hota brottsoffret. Till höger ses hur han kapar brottsoffrets finger. Skärmbild: samnytt.se.

Det var i oktober förra året som Samhällsnytt publicerade ett filmklipp där en man fick sitt finger avkapat av en utomeuropeisk invandrare, som tillsammans med en kamrat också riktade flera slag mot mannen och satte honom i hundkoppel.

Nu har dom fallit i ärendet och de två huvudmännen, afrikanen Joakim Jamil Forssander (19961224-3296) och Sebastian Johansson (19990419-6897), som var involverade i fingerkapningen, döms till fem och ett halvt respektive fem års fängelse av Skellefteå tingsrätt. Båda döms för synnerligen grov misshandel och försök till rån.

Forssander döms dessutom för försök till utpressning, olaga hot, övergrepp i rättssak och ett orelaterat fall av misshandel av normalgraden. Johansson döms även för misshandel. ringa narkotikabrott och rattfylleri.

Skellefteå tingsrätt skriver angående fingerkapningen:

Amputationen av fingret innebär en bestående och livslång skada, som tingsrätten bedömer som svår. Genom det utdragna händelseförloppet, våldets omfattning, att de varit flera gärningsmän och att de dessutom filmat misshandeln som skett under nedsättande kommentarer och med brottsoffret i strypkoppel har gärningsmännen enligt tingsrättens bedömning visat synnerlig hänsynslöshet

Domstolen menar att handlingen som sådan ”orsakat stark dödsångest och rädsla att förlora hela handen eller värre, och därigenom inneburit en mycket stor psykisk påfrestning” hos offret, som dessutom haft ”begränsad möjlighet att försvara sig då han bar hundkoppel, hade material instoppat i munnen för att inte kunna skrika, och var fasthållen av en annan gärningsman”.

En ung kvinna som filmade fingerkapningen och annat förnedringsvåld som Forssander och Johansson gjorde sig skyldiga till under helgen mellan den 9 och den 11 oktober döms samtidigt för medhjälp till grov misshandel och medhjälp till misshandel till ungdomsvård. De filmklipp som skapades av den unga kvinnan spreds sedermera på sociala medier och hamnade så småningom hos Samhällsnytts redaktion, som valde att publicera några av dem.

En kriminellt belastad man med utländsk bakgrund, som åtalades för delaktighet i brotten, frias helt av Skellefteå tingsrätt då hans eventuella delaktighet inte har kunnat bevisats bortom rimligt tvivel.

Kompis råkade ha sönder ruta – fick betala med sitt finger
Enligt vad som framkommit i utredningen var det ingen narkotikaskuld eller liknande som låg bakom att mannen på filmklippet förnedrades, misshandlades och fick sitt finger kapat. Istället handlade det om att en bekant till honom råkat ha sönder en fönsterruta i samband med att han blivit utelåst.

När Forssander och Johansson efter en intensiv och våldsam utpressningskampanj misslyckades med att få 10 000 kronor i ”skadestånd” för fönsterrutan av personen som hade sönder den valde man av oklar anledning alltså att misshandla och stympa hans kompis istället.

Mannen som av misstag krossade en fönsterruta misshandlas av Forssander och Johansson under utpressningskampanjen. En ung kvinna filmade deras våldsdåd. Skärmbild: Polisen.

Sebastian Johansson ler mot kameran efter att Jamil Forssander av misstag knivhuggit honom under misshandeln. Skärmdump: Polisen.

Då samtliga inblandade, förutom den unga kvinnan, under helgen tycks ha intagit en stor mängd narkotika är inte händelseförloppen och motiven helt klarlagda. Lägenheten där fönsterrutan krossades ska dock ha tillhört den unga kvinnan och Sebastian Johansson ska under tillfället ha befunnit sig i lägenheten. Jamil Forssanders koppling till lägenheten är oklar och han ska under utpressningen ha hittat på en historia om att han var gift med den unga kvinnan och att deras påhittade gemensamma dotter kunde ha skadats när rutan krossades.

Johansson, Forssander och den unga kvinnan döms också  att gemensamt betala 121 380 kronor i skadestånd till mannen som fick sitt finger kapat samt 26 300 kronor till mannen som hade sönder fönsterrutan, som också utsattes för förnedringsvåld i samband med trions försök att få honom att betala för rutan.

Gick särskola – får strafflindring
Tingsrätten menar att Forssander och Johansson genomfört den synnerliga grova misshandeln gemensamt och i samförstånd. Forssander får dock alltså något högre straff då han anses varit drivande i framförallt amputeringen av fingret.

Den dömde afrikanen sökte dock strafflindring med anledning av sin påstådda psykiska ohälsa. Men i det läkarintyg som rätten fick ta del av framkom inte att Forssander lider av någon allvarlig psykisk störning i den mening som avses i brottsbalken.

Däremot framkommer det bland annat i intyget att Forssander är kliniskt lågbegåvad, vilket innebär att man har ett betydligt lägre IQ än genomsnittet i norra Europa. Enligt Wikipedia finns ingen absolut gräns för att räknas som att man har ”svag begåvning”, men att det ofta handlar om en IQ-nivå på 70-85. Det framgår att Forssander redan vid 13-års ålder diagnostiserades med ”lågbegåvning med ojämn begåvningsprofil” samt adhd och därmed fick gå en så kallad särskola.

Detta tycker tingsrätten sammantaget talar för en viss strafflindring för Forssander. Vad han fått för straff om det inte vore för särskolan och hans låga begåvning framgår dock inte.

Källa:
Skellefteå tingsrätt: B 177-12


  • Publicerad:
    2021-02-22 20:23