BANKVÄLDET. Ett radikalt förslag om att förbjuda privata banker att ”skapa pengar”, och låta det vara exklusivt för centralbanken, har fått nog med folkligt stöd för att den schweiziska regeringen ska hålla en folkomröstning i frågan.

Bankerna ska inte ha möjlighet att skapa pengar själva längre, de ska bara ha möjlighet att låna ut pengar som de redan har eller – om nödvändigt – pengar som centralbanken har försett dem med”, proklamerade kampanjen på sin hemsida.

Då namninsamlingen angående bankreformen nådde fler än 100 000 godkända underskrifter, bekräftade den schweiziska regeringen att det skulle bli en folkomröstning. Initiativet startades av Schweiziska suveräna pengainitiativet (Vollgeld-Initiative på tyska). Gruppen vill få ett slut på finansiella spekulationer. Reformen skulle hindra fenomen som finansbubblor. Gruppen är även orolig över utvecklingen mot ett kontaktlöst samhälle

I ett uttalande förklarar gruppen vidare:

De flesta tror att de pengar de har på sina bankkonton är riktiga pengar – det är fel! Pengar på ett bankkonto är ett löfte som banken ger att tillhandahålla pengar, men det är inte ett lagligt betalningsmedel i sig självt.

Om beslutet går igenom blir det unikt då så gott som alla privatbanker idag tillämpar kryphålet att skapa pengar (så kallade fiatpengar) genom krediter i samband med att de lånar ut pengar eftersom kapitaltäckningskraven är så gott som avskaffade.

Folkomröstningen äger rum den 10 juni.


  • Publicerad:
    2018-05-19 10:00