SCHWEIZ. I söndags hölls en folkomröstning i Schweiz om ett förslag som vill begränsa hur höga löner och bonusar företagsledare kan ta ut. En klar majoritet av de röstberättigade röstade för dessa begränsningar.

Schweiz

I Schweiz röstades ett förslag som har kallats ”girighetsinitiativet” igenom under en folkomröstning i söndags. Förslaget vill ge ett företags aktieägare mer makt över företagsledarnas lön och ersättning. För att uppnå detta ska bland annat styrelseledamöters mandat begränsas till ett år och ersättningar till företagsledare godkännas på en bolagsstämma.

Förslaget innefattar även ett förbud mot guldkantade fallskärmar för företagsledare när de lämnar ett företag. Följs inte de nya reglerna ska regelbrytarna kunna dömas till böter eller till och med fängelse.

Ja-sidan vann folkomröstningen med en klar majoritet. Nästan 68 procent röstade ja till förslaget, bara två gånger tidigare har en större andel röstat ja till förslag som det folkomröstats om i Schweiz. Bedömare menar att ett fall där en avgående VD genom sitt avgångsvederlag skulle kunna få nästan en halv miljard kronor under sex år gav ja-sidan ett extra övertag i folkomröstningen.

Efter folkomröstningen är det nu upp till den schweiziska regeringen att ta fram en lag utifrån initiativet och sedan rösta om den i parlamentet. Normalt sett brukar det efter en folkomröstning ta upp mot ett år innan förslaget till slut kan bli en lag. Bedömare befarar dock att det slutliga resultatet här kan bli mer urvattnat än det förslag som folket gav sitt stöd till.

Förslaget till denna folkomröstning väcktes genom ett så kallat folkligt initiativ. Folkliga initiativ i Schweiz innebär att någon samlat in 100 000 namnunderskrifter från personer som vill att en folkomröstning ska hållas om något. Tidigare har Schweiz bland annat folkomröstat om ett förbud mot att fler minareter byggs i landet.

Källa:
Schweizare röstade mot höga direktörsbonusar


  • Publicerad:
    2013-03-05 11:04