Kända sionister slipper åtal för att de tillhör den kriminella globala eliten. I denna senaste Video från Dr David Duke tar han upp en rad exempel på sionister som flytt rättvisan Filmen innehåller även information om när David Duke blev arresterad. Videon är engelskspråkig.


  • Publicerad:
    2011-12-12 00:00