Under veckorna 37 och 38 har Kampgrupp 302 tränat olika självförsvarstekniker.

kampkamp


  • Publicerad:
    2016-09-27 19:00