TEKNIK Cybersäkerhetsföretaget Trend Micro varnar för att upp till 8,9 miljoner Android-telefoner har sålts med förinstallerad skadlig kod vid namn ”Guerrilla”, vilket öppnar möjligheter för datastöld och obehörig kontroll av enheter.

Ett nyligen släppt rapport från cybersäkerhetsföretaget Trend Micro avslöjar att upp till 8,9 miljoner Android-telefoner har sålts med förinstallerad skadlig kod. Den skadliga koden, som har fått namnet ”Guerrilla”, skapar en bakdörr i de infekterade enheterna, vilket gör att de kan skicka och ta emot uppdateringar från en server som kontrolleras av angriparna.

Denna alarmerande upptäckt innebär att de som använder dessa infekterade telefoner riskerar att ha sin data samlad och såld av gruppen bakom angreppen. Genom att samla in information om användarna kan angriparna sälja denna data till annonsörer och andra intressenter.

Det bör noteras att problemet med förinstallerad skadlig kod på Android-telefoner inte är något nytt fenomen. Tidigare har liknande säkerhetsproblem rapporterats vid flera tillfällen. Trots detta är det oroande att en så stor mängd telefoner fortfarande säljs med skadlig kod förinstallerad.

I Trend Micros rapport nämns inte specifikt vilka tillverkare som är drabbade denna gång. Men generellt sett kan det anses säkrare att använda telefoner från de stora tillverkarna. Hittills har inga liknande problem med förinstallerad skadlig kod rapporterats hos jättar som Samsung, Asus eller OnePlus.