VÄSTERBOTTEN Skellefteå kommun får böta 200 000 kronor för att man försökte införa ansiktsigenkänning på en gymnasieskola. Detta efter Högsta förvaltningsrättens besked om att inte ompröva Integritetsmyndighetens beslut.

Det var 2018 som Anderstorpsskolan i Skellefteå kommun valde att införa ansiktsigenkänningsteknik som ett sätt att ta närvaro på elever. Metoden användes endast ”på prov” och hade enligt kommunen godkänts av både elever och vårdnadshavare.

Detta räckte dock inte, ansåg Integritetsmyndigheten, som bötfällde kommunen med 200 000 kronor då man ansåg att ”testet” bröt mot datasyddsförordningen.

Skellefteå kommuns gymnasienämnd har valt att driva ärendet vidare utan framgång. Nu har också Högsta förvaltningsdomstolen, som är högsta instans, gett besked om att man inte prövar ärendet. Därmed står Integritetsmyndighetens beslut fast och kommunen tvingas betala sina böter, rapporterar lokaltidningen Norran.