MEDIA. SL vill ta bort tidningen Metros ställ från tunnelbanan, då resenärer börjat använda dessa som sopkorgar.

De tidningsställ som Metro använt för att sprida sina gratistidningar innan de drabbades av ekonomiska problem har nu blivit en sanitär olägenhet enligt SL, som nu vill få bort ställen från tunnelbanan. Detta då resenärer har börjat använda dessa som sopkorgar.

I en skrivelse till tidningen, författad av Stockholms landsting, står följande:

Sedan den 25 mars har det inte skett någon distribution inom ramen för avtalet med SL. Era ÅV-kärl och tidningsställ används numera i stor utsträckning som papperskorgar och börjar bli en sanitär olägenhet, inte bara för SLs resenärer utan även ert eget varumärke.

Metro har inte återkommit med något svar om hur de tänkt göra med sina tidningsställ. Den 23 maj sades avtalet med Metro upp. Landstinget har även krävt att ställen ska tas bort, annars kommer de slängas, och att de nycklar Metro har till tunnelbanestationerna ska lämnas tillbaka.

Källa:
SL vill få bort Metros ställ från tunnelbanan: ”Sanitär olägenhet”


  • Publicerad:
    2019-05-31 22:15