Den 15 juni publicerade Dalarnas tidningar en intervju med den socialdemokratiske politikern Björn Högberg, i vilken han uttalar sig om det planerade moskébygget i Borlänge.

Björn Högberg sitter själv med i miljö- och byggnadsnämnden i Borlänge och har därigenom fått ta del av en redovisning för hur långt arbetet har fortskridit.

Högberg inleder intervjun med att erkänna att det finns väldigt många åsikter om moskébygget, men att allting tystats ned. Högberg själv anser att frågan skall lyftas fram i ljuset och att alla skall få vara med och påverka.

Den moské som enligt planerna skall byggas i Borlänge är tänkt att placeras mitt i centrum, intill statshuset.

Björn Högberg vill inte stoppa moskébygget, fastän han är av den åsikten att bygget är ett riskbygge. Istället vill han flytta moskébygget till en mindre central plats, av rädsla för sprängattentat.

”Har man då [det Islamska, reds anm.] centret mitt i centrumkärnan vid Stadshuset, och någon smäller huset och de runt omkring. Vem ska då hjälpa till så att den här kommunen går runt? Att lägga ett sådant bygge på en så utsatt plats som bredvid de byggnader där vår kommuns folkvalda och kommuntjänstemännen arbetar är lite väl blåögt.”, säger han.

Intervjun avslutas med ytterligare ett erkännande från Högberg, egentligen vill han inte alls lyfta debatten för att befolkningen i Borlänge skall få vara med och bestämma, utan för att ”Vi måste se till att vi inte får ännu fler som är invandrarfientliga. Därför måste vi ta upp den här debatten”.


  • Publicerad:
    2012-06-16 23:36