INRIKES. Den tidigare kristna och numera mångkulturella religiösa föreningen Socialdemokrater för tro och solidaritet skriver nu att Motståndsrörelsen bör terrorstämplas och behandlas därefter.

ts

Den numera mångkulturella religiösa föreningen Socialdemokrater för tro och solidaritet skriver nu att Motståndsrörelsen bör klassas som terrorister och behandlas därefter. Enligt föreningen uppfyller Motståndsrörelsen ”i princip alla kriterier” i vår terrorlagstiftning som ser ut på följande sätt:

1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp, 2. otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller 3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation.

Föreningen beklagar sig att ingen av Motståndsrörelsens medlemmar fällts för terrorbrott trots detta. Samtidigt riktas udden mot svenska myndigheter som påstås ”skapa grogrund för rasism” genom att ”bedöma människor olika”.

Relaterade artiklar:
Socialdemokraterna samarbetar med SMR
Motståndsrörelsen kriminell och våldsam?!

Källa:
Ta nynazismen på större allvar – granska vit makt-rörelsen som terrorister!


  • Publicerad:
    2014-04-28 15:50