INRIKES. Det socialdemokratiska kommunalrådet Leif Pettersson kräver med anledning av konkurrerande demonstrationer på första maj att mötesfriheten ska skrotas.

Med anledning av att Nordiska motståndsrörelsen arrangerar en demonstration i Ludvika på första maj efterfrågar det socialdemokratiska kommunalrådet Leif Pettersson att demonstrationsfriheten ska skrotas.

Pettersson är väl medveten om att kommuner inte kan begränsa de grundlagsstadgade medborgerliga rättigheterna, utan efterlyser istället politiska beslut på nationell nivå för att avskaffa dessa rättigheter och istället införa en åsiktsprövad variant, som tillåter demonstrationer som är välvilligt inställda mot den rådande makten, medan regimkritiska demonstrationer förbjuds.

Detta är något politiker på riksnivå redan undersöker möjligheterna för att göra, något Pettersson välkomnar:

— Och då är det ju mycket av den här våldstendensen, risken och känslan av att det finns extrema rörelser som är våldsbejakande, och att det är mot det man ska titta på att inte tillåta de här att verka som organisation och så, säger han om sina politiska motståndares friheter.

Källa:
Kommunalrådet vill se över lagen – för att stoppa nazister


  • Publicerad:
    2019-04-27 21:15