INTEGRITET EU-förslaget ”Chat Control 2.0” har orsakat kontrovers och debatt. Säkerhetsexperter varnar för att övervakning av end-to-end-kryptering kan leda till allvarliga säkerhetsbrister.

EU-förslaget ”Chat Control 2.0” har väckt intensiv debatt sedan några veckor tillbaka. Syftet med förslaget är att bekämpa sexuellt utnyttjande av barn och unga på internet genom att införa obligatorisk övervakning av kommunikationstjänster.

Enligt läckta EU-dokument, som tidningen Wired kommit över, stöder 15 av de 20 EU-länderna förslaget. Det framgår även att Spanien vill vidta ännu mer ingripande åtgärder mot krypterad kommunikation.

Spaniens EU-representanter anser att det skulle vara önskvärt att lagstiftningsvägen förhindra EU-baserade tjänsteleverantörer från att använda end-to-end-kryptering över huvud taget.

Detta står i skarp kontrast till den kritik som riktas mot ”Chat Control 2.0”, där just övervakningen av end-to-end-krypterad kommunikation är särskilt ifrågasatt.

Enligt säkerhetsexperter är det endast möjligt att övervaka end-to-end-krypterad kommunikation genom att införa någon form av bakdörr, vilket i sin tur skapar allvarliga säkerhetsrisker. Bland de fem länder som har tagit avstånd från förslaget återfinns Tyskland och Finland.

Sveriges regering har valt att inte inta en ståndpunkt i frågan, då Sverige som ordförandeland i EU har rollen att neutralt föra fram kommissionens förslag inför ministerrådet.

På forumet SweClockers, som vänder sig till datorentusiaster, är tongångarna hårda. Bland annat kräver en användare att man ska lämna EU, en annan undrar om det gäller inloggningen till Internetbanken också.