Dagens datum 14 mars: 1943 återtog tyska styrkor staden Charkov i östra Ukraina efter hårda strider.

Den 2 februari kapitulerade den tyska 6:e armén i Stalingrad. Det var ett stort nederlag för tyskarna och räknas allmänt som en vändpunkt i andra världskriget. Efter Stalingrad inledde Röda armén flera stora offensiver i södra Ryssland och tvingade de hårt ansträngda och i antal underlägsna tyska styrkorna till reträtt. Den sovjetiska planen var att inringa och förinta stora delar av tyska armégrupp syd och center. Den 16 februari erövrade Röda armén den ukrainska staden Charkov.

Fältmarskalk Erich von Manstein som förde befäl över Armégrupp syd insåg att de tyska styrkorna skulle vara tvungna att gå till motanfall för att försöka återta initiativet, i annat fall hotades hela östfronten. Även om tyskarna var kraftigt underlägsna i antal soldater och materiel var de fortfarande överlägsna taktiskt och i rörlig krigföring. Kunde tyskarna bara återta initiativet var de kapabla att besegra en mycket starkare motståndare.

Den 17 februari besökte Hitler Mansteins högkvarter. Under mötet gav Hitler Manstein fria händer. När Hitler flög därifrån befann sig annalkande ryska pansarstyrkor bara tre mil från flygplatsen.

Hitler besöker Mansteins högvarter i Zaporizjzja, Ukraina. Sovjetiska pansarstyrkor är bara tre mil bort.

Mansteins plan var att skära av och förinta de ryska pansarspetsarna, återerövra Charkov och sedan skära av utbuktningen vid Kursk och förinta de sovjetiska förband som inringats. För detta ändamål lyckades man skrapa ihop alla tillgängliga pansarförband och fick även ett viktigt tillskott i tre utvilade SS-pansardivisioner som nyligen transporterats från Frankrike. Sammanlagt förfogade Manstein över en styrka bestående av 4:e pansararmén (48:e pansarkåren och 1:a SS-pansarkåren) samt 1:a pansararmén (40:e pansarkåren och 57:e pansarkåren). Den totala styrkan utgjorde ca 70 000 man. Mot denna tyska styrka stod över 300 000 soldater i Röda armén.

Mansteins motoffensiv inleddes den 20 februari. Ryssarna blev tagna med överraskning då de hade trott att tyskarna skulle fortsätta retirera. I början av mars hade tyskarna förstört mer än 600 sovjetiska stridsvagnar och dödat 23 000 sovjetsoldater.

Artikeln publicerades urpsurngligen 2013-03-14.


  • Publicerad:
    2017-03-14 00:00