SVERIGE. Idag, 3 december uppmärksammas internationella funktionshinderdagen. På olika platser runt om i Sverige anordnades demonstrationer under slogan Assistans är Frihet! Rädda LSS!

lss

Anledningen till detta är att staten genom regleringsbrev krävde att Försäkringskassan skulle minska kostnaderna för personlig assistans. Redan över 300 personer har blivit av med sin personliga assistans när Försäkringskassan och Regeringen skar i assistansen.

Nordfront har informerat tidigare om hur staten ser på våra funktionshindrade och gamla: sparka ut handikappade och gamla för att ta in flyktingar. Redan nu tillämpas aktiv dödshjälp inom äldrevård och snart får vi väl se hur regeringen tillämpar det även för funktionshindrade.

Det är dags för alla att inse att systemet kommer först att börja förinta våra äldre, sjuka, funktionshindrade och barn. Det vill säga de som inte kan kasta sten och bränna bilar.

Källor:
https://www.nordfront.se/handikappade-sparkas-ut-invandrare-flyttar.smr
https://www.nordfront.se/aktiv-dodshjalp-anvands-praktiken-inom-svensk-aldrevard.smr
https://www.nordfront.se/nacka-kommun-skrotar-aldreboendeplaner-ger-lokalen-till-invandrare-istallet.smr
http://neuroforbundet.se/om/kalender/aktiviteter/assistans-ar-frihet-radda-lss/


  • Publicerad:
    2016-12-03 21:15