En ny statlig utredning vill att riksbanken ska föra över 73 miljarder till statskassan. Detta ska finansieras genom att riksbanken snabbt säljer av stora delar av guld- och valutareserven. 

Gold-Bars-in-Fort-Knox
Utredningen var beställd av regeringen och genomfördes av professor Harry Flam. I utredningen finns många förslag, bland annat att alla valutarisker ska föras över från Riksbanken till Riksgälden. Något som skulle ge snabba pengar till staten men kraftigt begränsa Riksbankens förmåga att påverka svensk växelkurs.

Riksbanken har för tillfället 126 ton guld till ett värde av 46 miljarder kronor. Enligt utredningen skulle den snabbt kunna säljas av utan att det skulle dumpa priset eftersom den internationella efterfrågan på guld är hög. Enligt denna utredning bör utförsäljningen ske mycket snabbare än tidigare utförsäljningar.

Utredningen ger dock inga svar på varför riksbanken bör föra över stora delar av sina tillgångar till statskassan. Förslagen i utredningen går emot den internationella strömmen, det senaste året har många länder kraftigt ökat sin guldreserv och inte ens krisländerna säljer av sitt guld.

Källa:
Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning


  • Publicerad:
    2013-01-31 21:21