KULTURMARXISM. Organisationen Män, som hittills fokuserat på ”Mäns våld mot Kvinnor”, ska nu rikta in sig på ”Mäns våld mot klimatet”. Detta nya fokus motiveras med nya forskningsrön.

Martin Hultman, forskare vid Chalmers i Göteborg. Foto: Martin Hultman/Facebook.

Organisationen Män har sjösatt ett pilotprojekt som bygger på ”forskning” som undersöker sambandet mellan manlighet och klimat. Inom ramarna för projektet bedrivs samtalsterapi där män utbyter tankar, känslor och åsikter om klimatet.

Vidar Vetterfalk är ledare för projektet. Så här beskriver han den destruktiva inverkan som manlighet har på klimatet:

— Man ska dominera, och då kan man utnyttja det som är under en själv, både i form av människor och natur. Man ska tjäna uppehället och det är mannens uppgift.

Organisationen Män har nu alltså kommit fram till att mäns våld inte bara skadar kvinnor, utan även klimatet.

Den samtalsterapi man avser bedriva beskrivs bygga på forskning från Chalmers Tekniska Högskola, närmare bestämt forskningsprojektet ”Varför tas inte klimatvetenskapen på allvar? Studier av klimatförnekelse”. Martin Hultman, docent i teknik-, vetenskaps och miljöstudier är ledare för projektet.

Hultman har en gedigen bakgrund i ämnet. 2014 deltog han i ett forskningsprojekt där artiklar, intervjuer, debattartiklar och insändare, skrivna under en fyraårsperiod och innehållande ord som ”klimatförändring”, analyserades.

Författarna till studien upprördes över att hundratals avsändare ifrågasatte de vedertagna narrativen om klimatförändring.

En del av texterna uppges ha varit direkt ”klimatförnekande”. Man upptäckte sedan att en övervägande majoritet av de kritiska texterna var författade av män.

— När det här blev så tydligt i Sverige så gick jag tillbaka till en del forskning som också kunde påvisa att äldre män var mer riskbenägna än andra grupper. Äldre män hade också en tilltro till sin egen kunskap mer än andra grupper. Man var bättre på att killgissa än andra grupper liksom, säger Martin Hultman.

Redaktionens anmärkning: ”Killgissa” är en feministisk term som bygger på föreställningen att män till skillnad från kvinnor uttalar sig som sådant som de saknar tillräcklig kunskap om.


  • Publicerad:
    2020-09-01 21:15