INRIKES. I Tyresta utanför Stockholm finns Storstockholms sista mjölkgård, Åva gård. Bönderna och makarna Segerberg Östlingsson hyr gården av kommunen. Men på grund av Stockholms stads hantering måste nu gårdens alla kor slaktas.

Åva gård. (CC BY-SA 4.0)

Åva är Storstockholms sista och enda mjölkgård. Trots nya EU-krav har Stockholms stad enligt bönderna systematiskt förhalat ombyggnaden av ladugården. Nu är den utdömd och får inte användas. Korna måste därför nödslaktas efter sommarbetet. Bönderna ska drivas från gården.

— Vi är förtvivlade. Vi är bönder, inte slipade politiker eller byråkrater, säger bonden Malin Östlingsson, som ironiskt nog känns igen från Arlas idylliska reklambilder vid mjölkdiskarna, enligt gårdens egen kampanjsida på nätet för att försöka rädda gården.

I fem år har de för Stockholms stad påtalat bristerna i ladugårdsbyggnaden vilken arrenderas av Stockholm Stad. Ladugården måste åtgärdas utifrån EU:s nya krav och svensk djurskyddslag. Varje år har de av Stockholms stad lovats resurser ”nästa budgetår”, skriver de på sin kampanjsida.

Fastighetsdirektör Åsa Öttenius och enhetschef Tina Lindberg driver frågan i Stockholms stad. De har fått fria händer att få bort bönderna från Åva Gård av det socialdemokratiske biträdande Finansborgarrådet, tillika ordförande i fastighetsnämnden Stefan Hansson och Finansborgarrådet Karin Wanngård.

Dessa ”fria händer” innebär att den förda realpolitiken går tvärt emot avsiktsförklaringar och löften om hållbarhet, lokalproducerad mat och öppna landskap. Totalt har även tusentals skolbarn kunnat besöka en riktig och levande bondgård för att se hur deras fyrkantigt förpackade dryck framställs.

— Politiker och tjänstemän är väl medvetna om att vi till hösten tvingas nödslakta 70 djur. Att de dödar vårt uppehälle. Påpassligt innan valet har de sagt att ’frågan återigen utreds och skjuts till en obestämd framtid. Samtidigt har Åsa Öttenius och Tina Lindberg fått fria händer att driva oss från gården, trots arrende och besittningsskydd, berättar Östlingsson.

Enligt Segerberg-Östlingsson kan källor med insyn vittna om att de styrande socialdemokraterna i Stockholms stad aktivt vill lägga ner mjölkgården, med stöd från Fastighetskontorets Åsa Öttenius och Tina Lindberg.

Åva gård delar öde med oräkneliga bönder i Sverige som har haft makten emot sig i dess globaliseringshets att i en långsiktig kamp mot arbetare och bönder radera inhemsk livsmedelsproduktion och göra oss beroende av utländska storbolag.

Den som vill hjälpa till att försöka rädda just Åva kan besöka gårdens kampanjsida för mer information.

Källa:
70 mjölkkor riskerar att dö


  • Publicerad:
    2018-06-12 16:15