SVERIGE. Istället för att köpa svenskproducerade livsmedel köper många konsumenter billigare importerade produkter. Detta får till följd att svenska lantbrukare får det allt svårare att klara sin försörjning. Idag lägger i snitt en svensk mjölkbonde per dag ner sin verksamhet.

kossor

Nordfront har tidigare rapporterat om att Sveriges självförsörjningsgrad är i det närmaste obefintlig, vilket är en skrämmande utveckling. Antalet svenska mjölkbönder minskar drastiskt och är nu nere under 4 000 gårdar, sett till att det i juli fanns 3 971 aktiva mjölkbönder i hela landet. Bara under de senaste två månaderna har i snitt en mjölkbonde per dag avslutat sin verksamhet, vilket är en drastisk minskning.

— Ja, det är fler som slutar nu. De senaste åren har minskningstakten legat på cirka 5,0 till 5,5 procent. Nu den senaste månaden har det varit 6,8 procent, säger Lennart Holmström, marknadsexpert på LRF Mjölk.

Anledningen till att svenska bönder får det allt svårare att klara sin försörjning och gå med vinst kan antas vara att det importeras stora mängder livsmedel till Sverige. De livsmedel som importeras från andra länder är ofta av sämre kvalitet men kan säljas till lägre pris vilket därmed leder till att många svenskar då köper dessa istället för inhemska produkter.

Simon Jonsson är projektledare på Sveriges Lantbruksuniversitet och han menar att man måste se till kvalitet före pris och minska importen av utländskt producerade livsmedel.

Är det så konstigt att mjölkpriset till producenter sänks när vi konsumenter i Sverige importerar mjölkprodukter som inte tycks behöva följa svenskt regelverk för hur djurhållning och mjölkproduktion ska ske? Skärp först kommuners och landstings krav på våra livsmedelsprodukter och sluta med att enbart se till priset. Väg in kvalitet innan import av livsmedel tillåts”, skriver Jonsson i en kommentar till den kraftiga minskningen av svenska mjölkbönder.

Källa:
Nu har Sverige färre än 4000 mjölkbönder


  • Publicerad:
    2016-08-10 21:05