STOCKHOLM. Under förmiddagen höll svenska bönder en manifestation på mynttorget i huvudstaden. Man ville visa hur ansträngd situationen är och att den svenska mjölkproduktionen är allvarligt hotad.

kvigor

Det var lantbrukare från hela landet som hade samlats på mynttorget under förmiddagen för att manifestera den ansträngda situationen där många svenska mjölkgårdar är konkursmässiga.

— Det är en katastrof på gång. Allt för många mjölkgårdar är konkursmässiga och bönderna lider i det tysta. De som överlever gör det genom att ta nya lån, säger Tore Johansson från Arvika som var en av bönderna på plats vid manifestationen i Stockholm.

Just nu uppges det finnas 4200 mjölkproducerande gårdar i landet. Men enligt Sveriges mjölkbönder tvingas hela fem gårdar sluta med mjölkproduktionen – per vecka. Hela branschen beskrivs som en lånefälla där man hela tiden måste ta nya lån för att få verksamheten att gå runt. Ett exempel sägs vara en mjölkgård som snart måste lägga ner eftersom man tvingats låna 27 miljoner kronor, samtidigt som fastigheten är värd 11 miljoner.

— Fem mjölkproducenter i veckan lägger ner, det är onormalt många, säger Stefan Gård som är ordförande i Sveriges mjölkbönder.

Svenska bönder tvingas alltså betala för att producera mjölken, en situation som är ohållbar. De gårdar som överlever har fler inkomstkällor där vinsten istället för att gå till investeringar på gården tvingas läggas på mjölkproduktionen.

— Jag kan inte betala för att få producera mjölk. Jag kommer inte fortsätta om inte Sveriges regering visar att de vill ha oss, säger Johansson från Arvika.

Lantbrukarnas riksförbund har nu samlat in 153 000 namnunderskrifter som stödjer kravet på akuta politiska åtgärder för att kunna ha kvar en svensk mjölkproduktion.

Källa:
Bönder manifesterade för mjölk


  • Publicerad:
    2015-09-21 17:15