SVERIGE. Uppdrag Granskning har gjort en enkätundersökning bland Sveriges mjölkbönder genom Jordbruksverket och resultatet är skrämmande. Nästan hälften (45 procent) av Sveriges mjölkbönder har övervägt att lägga ner sin verksamhet.

Enligt UG:s undersökning lägger en svensk mjölkbonde ner sin verksamhet om dagen. Problemet ligger i den låga lönsamheten i att producera mjölk. Den låga ersättningen som bönderna får per liter mjölk är alldeles för liten jämfört med den kostnad som finns i att producera den.

I matbutikerna idag kostar 1 liter standardmjölk cirka 9 kr, av de pengarna får mjölkbonden bara 3 kronor enligt UG. I butikerna är mjölken en hårt prissatt varugrupp och i butiksledet finns inga marginaler att ta på. Problemet ligger istället hos Arla som ger mjölkbönderna för låg ersättning.

Men Arla värjer sig mot frågan om ersättning och pris. SVT.se konstaterar att Åke Hantoft, Arlas styrelseordförande, inte vill ”säga att det är Arlas ansvar att många bönder befinner sig i en tuff situation”.

— Anledningen till att man kommer i problem handlar inte bara om mjölkpriset. Det finns många andra faktorer som gör att man kommer i vanskligheter, säger Hantoft, som alltså menar att det inte rör sig om ett strukturellt marknadsproblem utan om att enskilda mjölkbönder inte sköter sina företag korrekt, och fortsätter sedan:

— Man måste i sitt mjölkföretagande ha kontroll på hela företaget, finansiering, intäkter, kostnader, arbetstid och allt annat. Det är ett vågspel. Men att ha en köpare som hämtar all den mjölk som produceras, det är den största säkerheten man kan ha. Vi har själva på vår gård, under den sista femårsperioden, investerat över 50 miljoner, så jag är väldigt väl bekant med en tuff situation.

Förra året kunde vi läsa om de svenska grisbönderna som går samma öde till mötes som nu mjölkbönderna gör. En stor inhemsk produktion garanterar en större närhet till maten, vilket är bra dels av miljömässiga skäl men även ur självständighets- och säkerhetssynvinkel. Varken Sveriges regering, som tillåter att Arla använder sin monopolställning på den svenska mjölkmarknaden på det här sättet, eller Arla själva verkar dock se något värde i dessa saker.

Källa:
Sverige förlorar en mjölkbonde om dagen
Sju av tio bönder: Dålig lönsamhet


  • Publicerad:
    2015-05-20 04:00