Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Kiruna kommun drar in på mjölk till skolbarn

KIRUNA. Pengarna har gått till annat Kiruna kommun planerar att ta bort skolbarnens lunchmjölk.

Ännu färre men betydligt större mjölkgårdar förutspås 2025

LANTBRUK. IFCN bedömer att antalet mjölkgårdar minskar med 17,5 miljoner fram till 2025. Samtidigt förutspås de färre gårdarna bli större, ha fler kor och producera mer mjölk än dagens mjölkgårdar.

Svenska mjölkbönder lägger ner sin verksamhet!

SVERIGE. Uppdrag Granskning har gjort en enkätundersökning bland Sveriges mjölkbönder genom Jordbruksverket och resultatet är skrämmande. Nästan hälften (45 procent) av Sveriges mjölkbönder har övervägt att lägga ner sin verksamhet.