LANTBRUK. IFCN bedömer att antalet mjölkgårdar minskar med 17,5 miljoner fram till 2025. Samtidigt förutspås de färre gårdarna bli större, ha fler kor och producera mer mjölk än dagens mjölkgårdar.

Kor som robotmjölkas på löpande band.

Kor som robotmjölkas på löpande band.

Nordfront har tidigare rapporterat om att antalet svenska mjölkbönder minskar drastiskt och att detta är en följd av att många konsumenter ratar svenskproducerade livsmedel och istället köper billigare importerade produkter.

Det internationella nätverket The International Farm Comparison Network (IFCN) förutspår att framtidens utveckling inom mjölkproduktion kommer innebära färre men större mjölkgårdar. Det förefaller som att stora globala producenter helt kommer att slå ut mindre och lokalt belägna mjölkbönder.

IFCN bedömer att antalet mjölkgårdar kommer att minska med 17,5 miljoner fram till 2025. Under samma tidsperiod förutspås de färre gårdarna bli allt större, ha ett större antal kor och att dessa därmed också kommer att producera betydligt mer mjölk än dagens mjölkgårdar.

Enligt IFCN kommer det år 2025 finnas 121 miljoner mjölkproducerande gårdar sett till hela världen. Enligt Torsten Hemme som är vd för IFCN, förväntas en växande befolkning och ökad efterfrågan med 25 procent innebära en konsumtion av 127 kilo mjölkprodukter per person och år 2025.

Källa:
Färre men större mjölkgårdar 2025


  • Publicerad:
    2016-10-03 08:45