EKONOMI Vitvarujätten Electrolux planerar varsla ett stort antal anställda. Har kämpat med lönsamheten.

Vitvarujätten Electrolux planerar att spara miljarder kronor genom att genomföra ett stort varsel. Enligt Dagens Industri kommer 5 700 anställda behöva lämna företaget, vilket motsvarar en minskning av 3 800 heltidsanställda.

Nedskärningarna kommer även att påverka extern arbetskraft, där 1 900 heltidsanställda beräknas att beröras.

Det är ännu oklart vilka delar av företaget som kommer att påverkas mest av nedskärningarna. Electrolux är ett av världens största vitvaruföretag och har en stor närvaro i Sverige och andra delar av världen.

Beslutet att genomföra nedskärningarna kommer i ett försök att öka lönsamheten för företaget. Electrolux har tidigare upplevt en minskning av försäljningen av vitvaror och har kämpat med ökad konkurrens från andra företag.