HÄLSA. En ny studie från Ohio State University visar att värktabletter som innehåller acetaminophen ökar rikstagande beteenden. Det gäller exempelvis värktabletter som Alvedon, Citodon och Panodil. 

Genrebild. Foto: CC public domain.

En ny studie från Ohio State University visar att värktabletter som innehåller acetaminophen, (paracetamol) påverkar människans uppfattning och förmåga att bedöma risker. Exempel på tabletter som innehåller acetaminophen är Alvedon, Citodon och Panodil.

”Acetaminophen verkar få folk att känna mindre negativa känslor när de överväger riskfyllda aktiviteter – de känner sig helt enkelt inte lika rädda”, konstaterar forskaren Baldwin Way från Ohio State University.

Över 500 universitetsstudenter deltog i studien, som gick ut på att ett antal experiment genomfördes. Studenterna delades i två grupper, där medlemmarna i den ena av grupperna fick en daglig dos på 1000 milligram paracetamol och den andra gruppen fick placebotabletter utan paracetamol.

Grupperna fick bland annat spela ett spel där de skulle få så många poäng som möjligt under en viss tid, men om man var för våghalsig riskerade man att förlora alla sina poäng. Gruppen som tog paracetamol visade vara mindre försiktiga och tog större risker än gruppen som tog de falska tabletterna.

Studenterna fick också fylla i enkäter där de skulle svara hur villiga de var att satsa en dagslön på sport, starta en ny karriär i 30-års åldern, hoppa bungee-jump eller ”prata om ett känsligt ämne på jobbet”. Även här visade det sig att gruppen som tagit paracetamol var mer risktagande.

En tidigare studie från Ohio State University visade att paracetamol även dämpar alla våra känslor.


  • Publicerad:
    2020-09-09 18:45