Torsdag 1 november höll Näste 7 en studiecirkel där man åter gick igenom delar av Aktivisthandboken. Diskussionerna handlade om hur vi är organiserade och enade.

Kamraterna diskuterade även hur hierarkin fungerar och vad som är god kamratskap. Genom plikt, lojalitet, ansvar, ledarskap, hierarki och ordning har vi grunden till det nationalsocialistiska tänket samt all typ av högre civilisation.


  • Publicerad:
    2018-11-06 18:00