Dagens datum 29 november: Olinto De Pretto publicerar år 1903 en rapport där en teori om sambandet mellan massa och energi lanseras. Einstein publicerar märkligt nog samma teori två år senare.

einstein_de_pretto

Olinto De Pretto föddes i Schio i provinsen Vicenza i norra Italien den 26 april 1857. Han var den sjätte av sju barn till Pietro De Pretto (1810-1891) och Angelica Boschetti (1822-1905). Fadern var en arkitekt i staden men ägnade sig även åt att studera astronomi och geologi. Vid 22 års ålder tog Olinto De Pretto en examen i agronomi. På lantbruksuniversitetet i Milano, blev han universitetsassistent till professor Gaetano Cantoni 1879. När Cantoni dog 1887, bytte De Pretto bana och blev administrativ chef för ett gjuteri som ägdes av hans äldre bror Silvio. Han fortsatte som chef på familjens gjuteri hela sitt liv. Då företaget gick bra hade han god ekonomi. Faderns intresse för astronomi och geologi gick i arv och såväl Olinto De Pretto som brodern Augusto De Pretto studerade astronomi och geologi.

29 Nov 1903 publicerade Olinto De Pretto en rapport med titeln ”Ipotesi dell’Etere nella Vita dell’Universo” (”Hypoteser om eter i universum”). I denna rapport drog Olinto De Pretto slutsatsen att radioaktivt sönderfall från uran och torium var exempel på energiomvandling från massa till energi. Denna slutsats var han först med. Han presenterade också en hypotes om att den intensiva hettan som antas finnas i mitten av jorden orsakas av att jordens enorma massa skapar en massiv radioaktiv kärna som avger värme och energi. Att all massa har en inbunden energi var De Pretto inte först med att påstå, däremot att den energin är proportionell mot ljusets hastighet var det ingen annan som tidigare antagit. De Pretto lanserade formeln: ½mv². Där m är massan och v (vis viva) är ljusets hastighet. Detta var banbrytande och nytt.

Det är mycket troligt att Augusto De Pretto, bror till Olinto, gav en kopia av Olintos artikel till sin vän och medarbetare, Beniamino Besso, som bodde i Rom. Beniamino Besso skickade den sedan till hans mycket kära systerson, Michele Angelo Besso. Michele Angelo Besso var vän och kollega till Albert Einstein som garanterat även fick ta del av Olinto De Prettos rapport. Huvudbibliotekarien vid det schweiziska patentverket (Albert Einsteins arbetsplats vid den här tidpunkten) skrev senare om Olinto De Prettos arbete: ”vi har för närvarande inte denna volym på våra hyllor”. Han antydde dock att rapporten fanns i biblioteket år 1905 men att den senare kasserades. Albert Einstein behärskade Italienska eftersom han, i sin ungdom (1894), flyttade till Milano för studier för att slippa militärtjänsten.

Albert Einstein publicerade år 1905 fyra artiklar när han fortfarande var anställd på patentverket i Schweiz. Den fjärde artikeln handlade just om ekvivalensen mellan massa och energi och väldens mest berömda formel E=mc² lanserades. Senare i livet har Einstein kallat just år 1905 för hans ”annus mirabilis” (mirakelår). Det var då han utrustad med endast block och penna revolutionerade fysikvärlden med ”sina” nya teorier. I just den fjärde artikeln då formeln publicerades tackade Albert Einstein endast en person, Michele Angelo Besso.

Sammanfattning av de inblandades relationer:

Olinto De Pretto <–> Augusto De Pretto, bröder

Augusto De Pretto <–> Beniamino Besso, kolleger och vänner

Beniamino Besso <–> Michele Angelo Besso, farbror och brorson

Michele Angelo Besso <–> Albert Einstein, kolleger och vänner

Mycket tyder alltså på att Albert Einstein stal sina teorier från olika håll och sammanfattade dessa utan att ange källan. Varför är då Einstein känd och De Pretto helt okänd för de flesta? I nuvarande världsordning passar det bättre att presentera en person som Albert Einstein som ett geni. Einstein var redan 1920 engagerad sionist. År 1952 blev han erbjuden att bli president i Israel. Han tackade dock nej med motiveringen ”Ekvationer är viktigare för mig än politik. Politik är för nuet men ekvationer är för evigt”.

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-11-29.


  • Publicerad:
    2017-11-29 00:48