UTRIKES. Den brittiske fysikprofessorn och författaren Stephen Hawking har avlidit, 76 år gammal.

Professor Stephen Hawking blev 76 år gammal. Foto: Doug Wheller (CC BY-SA).

Tidigt under onsdagsmorgonen avled en av nutidens främsta vetenskapsmän, den brittiske fysikprofessorn Stephen Hawking. Hawking blev 76 år gammal och drabbades redan som 21-åring av nervsjukdomen Amyotrofisk lateralskleros (ALS). Medan de allra flesta som drabbas av ALS dör inom några år kom alltså Hawking mirakulöst nog att överleva sin sjukdom i över femtio år. På grund av sin sjukdom har han i decennier endast kunnat kommunicera med omvärlden med hjälp av en dator med installerad röstmaskin.

Förutom hans framgångar inom den akademiska världen var Hawking även en framgångsrik författare av populärvetenskapliga böcker. Bara boken ”A brief history of time” har sålts i över 10 miljoner exemplar och många menar att hans populärvetenskapliga verk är en stor anledning till ett ökat intresse för naturvetenskap bland allmänheten.

Under de sista åren av sitt liv varnade Hawking vid ett flertal tillfällen för utvecklingen av artificiell intelligens (AI), alltså datorer som kan tänka och agera självständigt. Hawking gick så långt som att säga att uppfinnandet av AI mycket väl kan bli ”den värsta händelsen i vår civilisations historia” och att det skulle kunna utvecklas till ”slutet för mänskligheten” ifall forskare tappade kontrollen över AI-datorer. Detta ledde till att Hawking tillsammans med ett dussin andra vetenskapsmän under 2015 skrev ett öppet brev om artificiell intelligens, där man varnade för de sociologiska konsekvenser som kan följa av att man utvecklar datorer som är intelligentare än människan.

”Vi kan en dag komma att tappa kontrollen över AI-system tack vare uppkomsten av en superintelligens som inte agerar i enlighet med människans önskemål – och ett sådant kraftfullt system skulle hota mänskligheten. Är såna dystopiska utfall möjliga? Ifall svaret är ja, hur skulle sådana situationer kunna uppstå? Vad för slags investeringar i forskning behövs för att bättre kunna förstå och angripa möjligheterna kring uppkomsten av en farlig superintelligens eller en explosionsartad utveckling av intelligensen”
, står det bland annat i brevet.

Professor Hawking uttalade sig sällan politiskt, men tog emellanåt rent filosofiskt ställning för en agnostisk världsbild. 2013 valde han dock att visa sitt stöd för Palestina genom att delta i en akademisk bojkott av skurkstaten Israel.

En av Hawkings största intressen var kvantfysik och så kallade svarta hål. Trots att svarta hål enligt fysikens lagar suger in allt i sin närhet, inklusive ljus, så lyckades Hawking bevisa att hålen den starka gravitationen till trots läckte strålning.

— Svarta hål är mer bisarra än något som författarna som skriver science fiction kunde ha tänkt ut på egen hand, sade Hawking när han föreläste i Stockholm i augusti 2015, rapporterar TT.

Under sin karriär talade Hawking ofta om sina ambitioner om att formulera ”teorin om allting”, med andra ord en teori som skulle kunna förklara allt i universum och framförallt de många paradoxer som dyker upp när man jämför fysikens lagar med kvantfysiken.

Källor:
Stephen Hawking död – blev 76 år
Stephen Hawking, hans forskning blev populärvetenskap
Stephen Hawking says A.I. could be ’worst event in the history of our civilization’


  • Publicerad:
    2018-03-14 14:30