INRIKES. På grund av ökande bostadspriser har många grupper svårt att ta sig in på bostadsmarknaden i Stockholm. Exempelvis ska det ta en lärare tio år att spara ihop till kontantinsatsen till en lägenhet.

Det senaste året har bostadspriserna ökat markant. Enligt Svensk mäklarstatistik har priset för bostadsrätter ökat med 8,4 procent på ett år, medan villapriserna har ökat med 16,5 procent.

Nu har DN genomfört en undersökning som visar att det kan ta en grundskolelärare tio år att spara ihop bara till kontantinsatsen på 15 procent till en lägenhet på ett rum i Stockholm. Detta givet att läraren sparar tio procens av sin inkomst varje år.

Ett generellt mönster på en bostadsmarknad med ökande priser är att de som redan är inne på marknaden och därmed drar nytta av prisökningen har en klar fördel gentemot de som ännu inte tagit sig in. Om man köper en lägenhet och behåller den så kan man sedan byta till en motsvarande lägenhet utan att ”drabbas” av prisökningen, medan tröskeln bara ökar för de som försöker skaffa en första bostad.

Faktorer som driver på prisökning kan vara relativ brist på bostäder, ovilja att bo i exempelvis invandrartäta områden och billiga lån på grund av nedtryckta räntor.

Ekonomen och KTH-forskaren Cecilia Hermansson kommenterar till DN:

— Nu är det en mindre grupp som man håller tillbaka, medan den stora gruppen som redan äger bostäder och som kan flytta och köpa nytt för att de redan är inne inte påverkas så mycket. De har ju redan lån och är etablerade på bostadsmarknaden. Så den gruppen som ännu inte har etablerat sig får inte en chans att komma in, det är den man sätter åt hela tiden.


  • Publicerad:
    2021-04-22 13:25