SVERIGE. Den socialdemokratiska regimen fortsätter att närma sig USA och ska utvidga Sverige militära samarbetet med USA. Detta sker officiellt enligt judiska tidningar som en respons på Rysslands ”aggressiva agerande”.

Igår besöktes Sverige av John McCain som är ordförande för den amerikanska senatens försvarsutskott. McCain träffade bland annat Peter Hultqvist (S) som är Sveriges försvarsminister.

— John McCain har som ordförande i senatens försvarsutskott en mycket central roll i amerikansk politik, även om han inte tillhör administrationen. Att McCain kommer hit är inte enbart ett artighetsbesök, utan det ingår i en process i flera led som handlar om att fördjupa och utveckla vårt samarbete med USA, säger Hultqvist.

Detta och andra möten, som när Hultqvist tidigare i år besökte USA och träffade USA:s biträdande försvarsminister, har lett fram till ett ökat militärt samarbete mellan Sverige och USA som nu utannonserats.

Det utökade samarbetet innebär bland annat militärövningar som ska leda till att Försvarsmakten bättre ska kunna agera tillsammans med den amerikanska militären. I samarbetet ingår också internationella operationer och där har Sverige redan sedan tidigare tillsammans med USA skickat svenska soldater till Irak för att utbilda den irakiska militären som krigar mot islamisterna i IS.

Istället för att bibehålla den traditionellt svenska neutralitetspolitiken fortsätter alltså regimen i Sverige att närma sig USA och Nato. Den Bonnierägda tidningen Dagens Nyheter förmår i en intervju med Hultqvist honom att hetsa mot Ryssland. DN skriver följande:

Peter Hultqvist motiverar det utökade samarbetet med att Ryssland har rubbat den säkerhetsordning som gällt i Europa sedan det kalla krigets slut 1991.

DN och Hultqvist menar att konflikten som uppstått i Ukraina efter den USA-stödde statskuppen egentligen är Rysslands fel.

– Ryssland har annekterat Krim i strid med internationell rätt och driver den militära konflikten i Ukraina. Den ryska regimen är auktoritär och väldigt nationalistisk i sin hållning och bedriver en övningsverksamhet som skapat ett ökat spänningsläge. De har bidragit till att ändra säkerhetsordningen i Europa och det är en väldigt hård realitet som vi har att leva med, säger försvarsministern till DN.

Källa:
Sverige stärker militära banden till USA


  • Publicerad:
    2015-08-22 21:15