DROGER. Myndigheterna vet inte varför drogdödligheten numera är större i Sverige än i övriga Europa.

Antalet personer som dör av droger i Sverige är högst i Europa, står det i en ny rapport från EU:s narkotikabyrå, enligt SVT Nyheter.

Sverige har 81 dödsfall per miljoner invånare. Det är nästan fyra gånger högre än EU-genomsnittet.

— Det finns inga enkla förklaringar till varför dödligheten är så pass hög, säger Mimmi Eriksson Tinghög som är utredare på Folkhälsomyndighetens enhet för drogprevention.

— Sverige hade under lång tid låg tillgång till läkemedelsassisterad behandling, som är en av de mest effektiva åtgärderna mot dödligheten, liksom till läkemedlet Naloxon, som häver överdoser.

Det är dock inte enkelt att jämföra olika länders statistik, säger Mimmi Eriksson Tinghög till SVT.

— Vi vet inte hur stor underrapportering som finns i andra länder. Dödstalen påverkas av hur ofta man gör obduktioner av avlidna, vilka substanser man letar efter och hur det rapporteras. Sverige gör detta i väldigt hög grad.

Folkhälsomyndigheten publicerade tidigare i år en rapport om vad de tycker anser skulle vara de viktigaste åtgärderna mot drogproblematiken i Sverige.

Flera av förslagen är kontroversiella inom svensk narkotikapolitik. Ett av dem är att uppföra så kallade injektionsrum, där knarkare ska kunna injicera droger under övervakning av vårdpersonal.

Varken SVT eller Eriksson Tinghög talar om samband mellan den stora knarkdödligheten och den stora invandringen av rasfrämlingar till Sverige.


  • Publicerad:
    2020-10-02 09:50