FOLKUTBYTET. Regeringen, som ofta låter påskina att invandringen minskat, har beslutat att Sverige under år 2020 ska ta emot 5 000 kvotflyktingar. Sverige är det land som sett till befolkningens storlek tar emot flest kvotflyktingar i världen.

Kvotflyktingar flygs in i Sverige. Genrebild. Foto: Twitter.

Sverige är det land som sett till sin befolknings storlek tar emot flest kvotflyktingar i världen – 1 kvotflykting per 2049 invånare. Om man ser till absoluta tal hamnar vi på fjärde plats i världen – och det är bara USA, Kanada och Storbritannien som tar emot fler, skriver Nya Tider.

I Migrationsöverenskommelsen (MÖK), som ingicks med de borgerliga partierna år 2015, uppger regeringen att den numera för en mer restriktiv invandringspolitik.

Kvotflyktingarna som tas emot i Sverige flygs in i landet.

— De kvotflyktingar som kommer till Sverige flyger reguljärt. I år har vi tagit emot främst syrier, men även bland annat eritreaner och kongoleser, sa Migrationsverkets presstjänst till Nya Tider i slutet av oktober.

Kvoten för Sverige är 5 000 kvotflyktingar per år. Kvotflyktingarna har sedan juli undantagits från de reserestriktioner som på grund av coronainfluensan infördes i mars. Hittills i år har ”endast” runt 2 200 personer flugits hit.

— I vår senaste prognos, som kom i fredags [den 23 oktober], har vi angett att vi beräknar kunna överföra 4 500 kvotflyktingar under året. Beroende på hur pandemin utvecklar sig i Sverige och världen kan den siffran komma att ändras under höstens gång, uppgav Migrationsverket i oktober till Nya Tider.

Migrationsverket uppger att överföringen av kvotflyktingar sker med kontinuerlig kontakt med Folkhälsomyndigheten och vid behov även med smittskyddet i aktuell region.

Kvotflyktingarna är inte asylsökande utan väljs ut av globalistorganisationen FN och har permanent uppehållstillstånd i vårt land redan innan de anländer till Sverige.

Antalet kvotflyktingar som tas emot i Sverige är ett politiskt beslut som fattas av regeringen årligen. Det anges i budgetpropositionen att antalet ska vara 5 000 även år 2021, men formellt fattas beslutet av regeringen i slutet av 2020.

Varje kvotflykting kostar i genomsnitt de hårt beskattade svenskarna 620 000 kronor – men vad värre är är att svenskarna genom massinvandringen trängs undan och riskerar att utrotas i sitt egna land.


  • Publicerad:
    2020-11-19 18:20