INTEGRATION. Ambassadören Karin Olofsdotter konstaterar nu att integration inte fungerar.

Sveriges ambassadör i Washington, Karin Olofsdotter, höll nyligen ett möte med judisk makt-organisationer i Minnesota som arrangerades av American Swedish Institute. Under konferensen varnade Olofsdotter för den växande antisemitismen i Sverige och frågade judisk makt-organisationerna om de har samma problem i USA samt hur man i så fall bemöter dem.

Olofsdotter gjorde sedan ett uttalade som kan tolkas som att integrationen i sig inte fungerar och att hon samtidigt ifrågasätter den mångkulturvurmande regeringen som utsåg henne till ambassadör. Olofsdotter uttalade:

Vi ser en ökning av antisemitism i stora städer. Människor ändrar sig inte när de korsar gränsen utan bär med sig sina gamla värderingar.

Att hitta problem i mångkulturen är sannolikt relaterat till det faktum att det är judar som drabbas. Andra värderingar som inte ändras bara för att man korsar gränsen skulle kunna vara exempelvis synen på kvinnan, vilket kan ta sig uttryck i våldtäkter mot svenska kvinnor. Detta var dock inte ett problem som Olofsdotter ville ta upp på mötet hos Swedish American Institute.

Källa:
Swedish ambassador, Minnesota Jewish leaders meet to discuss surge in hate crimes


  • Publicerad:
    2018-09-19 11:30