EKONOMI Sveriges BNP sjönk med 1,4 procent under juni månad, enligt SCB. Minskande varuexport nämns som bidragande orsak.

Sveriges ekonomi upplevde en nedgång under juni månad då BNP minskade med 1,4 procent jämfört med föregående månad, enligt SCB. Detta framgår av den preliminära sammanställningen av BNP-indikatorn, som ger en tidig bild av utvecklingen i bruttonationalprodukten. Under det andra kvartalet som helhet minskade BNP med 1,5 procent jämfört med föregående kvartal.

Mattias Kain Wyatt, nationalekonom på Statistiska Centralbyrån (SCB), förklarar att det finns flera underliggande faktorer som tynger ekonomins utveckling, och en av de bidragande orsakerna till nedgången under det sista kvartalet var en minskad varuexport.

— Svensk ekonomi har försvagats under kvartalet och tog i juni ett ytterligare kliv nedåt. Det är flera underliggande komponenter som tynger utvecklingen, men en bidragande orsak under kvartalets sista månad var en backande varuexport, säger Mattias Kain Wyatt, nationalekonom på SCB.

Sveriges BNP riskerar att sjunka ännu mer sedan flera länder i MENA förbjudit svenska företag att verka i landet samt hotat med en bojkott av svenska företag och produkter. Detta tack vare att anti-islamister bränt koranen utanför moskéer och ambassader som ett försök att provocera fram ett svenskt Nato-nej från bland annat Turkiet.

Nästa BNP-rapport publiceras i slutet på augusti och ger ett säkrare resultat.