MEDIA. Nordfront har tagit del av en anmälan mot Sveriges Radio som anklagas för att ha vilselett sina läsare och lyssnare i ett inslag om massinvandringen.

Foto: Nordfront.

ILLUSTRATIONSBILD. Foto: Nordfront.

Det är en artikel med rubriken ”Rekord i antal asylsökande till Sverige” som nu har anmälts till Myndigheten för radio och tv, även om anmälaren menar att det han anmäler är ett återkommande fenomen i media. Anmälaren menar att det är missvisande att kalla människor som söker asyl i Sverige för flyktingar, då inte alla asylsökare beviljas asyl som flyktingar – varför vissa asylsökare således inte är att betrakta som riktiga flyktingar. Det felaktiga användandet av begreppet förekommer både i artikeltexten samt i det inbäddade radioinslaget.

Så här skriver anmälaren till Myndigheten för radio och tv:

Den 4 november säger Ekot på Sveriges Radio följande: ”När det här året är slut kommer cirka 83 000 flyktingar att ha sökt asyl i Sverige”, men dessa personer har inte fått asyl och ska därför inte kallas flyktingar. Personer som söker asyl är asylsökande, inte flyktingar. Asylsökande och flyktingar är inte samma sak. Ekot sprider missvisande information till lyssnarna i inslaget. Därför hemställer jag att Granskningsnämnden prövar detta inslag och fäller det.

Vem är då flykting? Ja, det är helt enkelt så att den som i sitt beslut om asyl fått flyktingförklaring enligt definitionen i Genevekonventionen kan kallas ”flykting”. Ingen annan. Den som inte fått sin asylansökan färdigbehandlad är fortfarande asylsökande.

Gunnar Sandelin (socionom och journalist som bland annat har arbetat som nyhetsreporter på Sveriges Television) och Karl-Olov Arnstberg (professor i etnologi) skriver följande i boken ”Invandring och mörkläggning”: ”Media använder felaktigt ’flyktingar’ som ett täckande begrepp för i princip alla som söker asyl”. Jag håller med författarna. Flyktingar är ett ord som dagligen missbrukas av massmedia och politiker.

Myndigheten för radio och tv kommer att meddela huruvida anmälan läggs ner eller kommer att behandlas inom en månad, meddelar de i ett svar till anmälaren. Om anmälan inte läggs ner kommer en handläggare utreda om artikeln/inslaget bryter mot några regler.

För just Sveriges Radio finns bland annat krav på att kanalen ska vara saklig och opartisk då det är en public service-verksamhet.

Fotnot: Granskningsnämnden är en numera nedlagd myndighet som tidigare fyllde samma funktion som Myndigheten för radio och tv numera gör.


  • Publicerad:
    2014-11-07 01:26