PUBLIC SERVICE. Sveriges Radio har anmälts till diskrimineringsombudsmannen. Detta efter att public service-företagets vd Cilla Benkö erkänt att man anställt människor baserat på etnicitet, kön och ekonomisk bakgrund.

Efter att fyra anställda gått ut med ett upprop om att det förekommer rasism inom Sveriges Radio så gick SR:s vd Cilla Benkö i en intervju i Svenska Dagbladet ut och vederlade påståendet. Hon förklarade under intervjun att man inom public service-företaget anställt människor baserat på etnicitet, kön och ekonomisk bakgrund.

— SR är inte ett rasistiskt företag och vi har inte rasistiska medarbetare. Vi rekryterar från faktorer, och plockar ut den bästa för jobbet för stunden. Ibland är etnicitet en avgörande faktor, ibland kön, ibland ekonomisk bakgrund, ibland om man kommer från stad eller landsbygd, sade Benkö i intervjun.

Uttalandet har fått stor uppmärksamhet eftersom det är olagligt att rekrytera på basis av etnicitet och kön. Nu har Benkö anmälts till diskrimineringsombudsmannen.

Frilansjournalisten Joakim Lamotte, som arbetat inom public service, har beskrivit hur personer som kvoterats in utan hänsyn till kompetens fått ”driva runt och härja fritt på redaktioner, medan andra tvingats arbeta dubbelt så hårt för att jobbet skulle bli gjort”.


  • Publicerad:
    2020-09-28 23:20