PUBLIC SERVICE Cilla Benkö kontrar Public service-kommitténs krav på SR om en kvarts miljards besparing med begäran om en årlig anslagsuppräkning på 3,5 procent från och med 2026.

Budgetåret 2023 erhåller Sveriges Radio (SR) 3,265 miljarder kronor av de 9,087 miljarder av svenskarnas ihopknotade pengar, som politikerna vikt för public service.

I höstas presenterade den parlamentariska Public service-kommittén emellertid en beställning som ålägger public service i allmänhet och Sveriges Radio i synnerhet besparingar. För SR:s del ska en kvarts miljard sparas in. Nu har statsradions vd Cilla Benkö gått ut med ett blogginlägg, där hon uppger att SR begärt en årlig anslagsuppräkning på 3,5 procent från och med 2026. Denna siffra motiverar SR-vd:n med att ”marknätsdistributionen ökar mycket kraftigt” och att ”kostnaderna för säkerhet och beredskap har ökat”.

Om Sveriges Radio skulle kvarhålla den nuvarande uppräkningen på två procent per år skulle man enligt Benkö redan tidigt under nästa tillståndsperiod tvingas till omfattande neddragningar med potentiellt allvarliga konsekvenser för utbudet – såväl i kvantitativt som i kvalitativt avseende.

Vd:n fastslår vidare att det aktuella besparingsprogrammet om en kvarts miljard kronor de facto ”har fått full effekt” samt att”de årliga kostnaderna sänkts tack vare besparingarna”.

Benkö skriver avslutningsvis:

Jag känner viss oro för framtiden eftersom jag vet vilken känslighet som finns i våra kalkyler. En ökning av inflationen med ytterligare en procentenhet, det vill säga till tre procent, riskerar att leda till ett miljardunderskott i slutet av nästa tillståndsperiod om vi inte snabbt drar ned på kostnaderna.