FOLKUTBYTET. Han kom till Sverige under ”flyktingkrisen” 2015 och har fått alla ansökningar om uppehållstillstånd avslagna. Migrationsdomstolen har undvikit att utvisa honom med hänvisning till ”gymnasielagen”. SVT upprörs över att han nu ”riskerar” utvisas.

Skattefinansierade SVT har tidigare beskyllts för att bedriva agendajournalistik, bland annat när man letat upp ”asylsökande” i Sverige som ”hotas” av utvisning och sedan skildrar dessa individers alla lidanden.

Kritiken har därvid ofta jämfört med medieföretagets ointresse att skildra situationen för svenskar som – i nuvarande stadium av folkutbytet – drabbas av otrygghet, rån, våldtäkter, arbetslöshet (för sin kritik av folkutbytet) och försämrad samhällsservice.

Svensk familj släppte frivilligt in honom i sitt hem
Nu berättar SVT Gävleborg i tårdrypande ordalag om Sahebdad Kameli, som kom från Afghanistan till Sverige 2015 som ett ”ensamkommande barn”.

I dag bor han i Sandviken tillsammans med en svensk familj som frivilligt släppt in rasfrämlingen i sitt hem. I slutet av året ska han enligt rådande lagstiftning utvisas till sitt hemland.

Sedan förändringen av gymnasielagen 2018 har han tillåtits stanna i landet trots att han ett upprepat antal gånger fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd.

SVT beklagar att Kameli nu ”riskerar” att utvisas om han inte lyckas skaffa sig en fast anställning innan utgången av november månad i år.

Gymnasielagen i nuvarande skick trädde i kraft den 1 juli 2018 och innebär att ”ensamkommande” som fått avslag på sin asylansökan tillåts stanna i landet om de inleder studier.

Två av fyra migrationsdomstolar – Stockholm och Malmö – har underkänt lagstiftningen och vägrat att använda den.

Man har därvid påtalat lagens sänkta krav när det gäller styrkande av identitet. De flesta av de så kallade ensamkommande har vid ankomsten till Sverige gjort sig ”papperslösa”.

Antalet våldsincidenter, inklusive våldtäkter, på gymnasieskolor har ökat drastiskt de senaste två åren.

Sandviken och Gävleborg under ”flyktingkrisen” – och idag
Under 2015 bosatte sig 700 ”nyanlända” i Sandviken och folkbokförde sig därmed där. Av dessa bor 561 personer kvar i kommunen.

I Gävleborg lever idag närmare 3 000 personer som kom till Sverige och erhöll uppehållstillstånd under ”flyktingkrisen” hösten 2015. Bland länets kommuner bor störst andel av dessa rasfrämlingar i Sandvikens kommun.

Nordfront har tidigare skrivit om mångkulturens konsekvenser för svenska människor och djur i området.


  • Publicerad:
    2020-10-05 21:30