FEMINISM. Skattefinansierade SVT menar att det har stor betydelse vilket kön låtskrivarna till Melodifestivalens tävlingsbidrag har. Tidigare ändringar av reglerna för att få in kvinnor har inte gett avsett resultat. Nu ändras reglerna på nytt för att tvinga in en större andel kvinnliga låtskrivare.

Tävlingsproducenten Karin Gunnarsson menar att det är ytterst viktigt att det är kvinnor bakom låtarna i Melodifestivalen. Skärmbild: Youtube.

SVT har ändrat tävlingsreglerna för det kulturmarxistiska jippot Melodifestivalen så att det i princip måste finnas en kvinna bakom varje bidrag. Reglerna som ska börja gälla 2022 innebär att det ska finnas kvinnliga låtskrivare till samtliga tävlingsbidrag som inte är skrivna av en person, skriver Aftonbladet.

— Från 2022 inför vi att alla bidrag ska ha en kvinna på upphovet helt enkelt, säger tävlingsproducenten Karin Gunnarsson.

Så här står det i SVT:s nya regler: ”Det är SVT:s avsikt att till Melodifestivalen 2022 införa ett krav på att alla bidrag som är skrivna av fler än en upphovsperson ska ha minst en kvinnlig kompositör eller textförfattare”.

Enligt Gunnarsson så får man årligen mycket kritik för att det finns så få kvinnliga kompositörer med i tävlingen:

— Varje år får vi ganska mycket kritik för hur det ser ut på upphovssidan. Det är något vi tar på största allvar och vi vill se en större andel kvinnliga upphovspersoner.

Under flera år har SVT sett till att allt fler kvinnor kvoteras in i tävlingen. År 2014 infördes att minst 20 procent av låtarna skulle ha minst en kvinnlig upphovsperson. 2015 ökades antalet till att minst hälften skulle ha minst en kvinnlig låtskrivare.

Ändringarna har emellertid inte gett det avsedda resultatet. I årets tävling var 21 av totalt 79 låtskrivare kvinnor och resten var män. Detta vill Gunnarsson ändra på.

Gunnarsson menar att de nya reglerna innebär att ”ta melodifestivalen in i framtiden” och berättar att skattefinansierade SVT under flera år diskriminerat män då man anordnat låtskrivarläger där endast personer av kvinnligt kön tillåtits att delta.

— Vi har de senaste åren stöttat ett initiativ som vi har kallat för Mello-kollo, som har varit en låtskrivarcamp för enbart tjejer, säger Gunnarsson.

— I år tänker vi försöka göra det till femti-femti med killar och tjejer just för att möjliggöra att folk träffas och lär känna varandra och kan hitta nya konstellationer och samarbetspartners, tillägger tävlingsproducenten.


  • Publicerad:
    2020-05-27 09:45