REGIMMEDIA En kvinna som medverkade i en SVT-dokumentär stämmer staten då hon anser att hon blivit karaktärsmördad och att hennes rätt till privatliv har blivit kränkt genom de metoder som använts mot henne. Idag dömdes svenska staten skyldiga att betala skadestånd åt henne för reportrarnas ageranden, men domen betonade samtidigt att staten inte är ansvariga för SVT.

Idag kom domen i ett fall där Linda Karlström stämde SVT för att ha kränkt hennes rätt till privatliv på grund av sättet hon lurades att medverka i programmet Vaccinkrigarna. Stockholms tingsrätt fastslog att svenska staten inte gjorde tillräckligt för att skydda Karlströms rätt till privatliv och dömdes att betala skadestånd till henne på 100 000 kronor med ränta.

Domen hänvisar till artikel 8 i Europakonventionen som säger att alla har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv.

"Reportrarna" uppgav falska identiteter

De båda reportrarna som intervjuade Linda och ibland kom henne nära inpå livet uppgav falska identiteter och filmade samtalen med henne både öppet, och med dold kamera. De tog sig även in i hennes hem med sina fiktiva identiteter och filmade på ett detaljerat sätt omgivningarna kring hennes bostad.

Hon utsattes även för ett försök till karaktärsmord genom reportrarnas fulspel. Bland annat uppmärksammades att hon pratade om den så kallade ”förintelsen” och att hon uttryckte ”antisemitiska åsikter” om dess omfattning. Värt att notera i sammanhanget är att man inte skriver att hon ljuger utan enbart att åsikterna är antisemitiska.

Efter att dokumentären sändes blev hon av med sina tränaruppdrag i idrottsföreningar och den dåvarande kommundirektören för hennes finländska hemkommun Kronoby uppmanade alla som är anställda av kommunen att offentligt ta avstånd från henne.

Staten ansvarig - men ändå inte

I tingsrätten är det staten som döms att betala skadestånd med motiveringen att det inte finns ett system på plats för medier som garanterar att Karlströms privatliv skyddas. Man menar i domen att staten är ansvarig för att ett dylikt skydd finns och därför dömer man till Karlströms fördel.

Domstolen håller ändå inte med en annan sak som man också yrkade på i stämningsansökan: Att staten bär det yttersta ansvaret för SVT:s gärningar. Vidare menar domstolen att SVT ”inte kan anses ha ett så nära samband med offentlig verksamhet att SVT:s ageranden ska tillskrivas staten”.

På frågan om staten kommer att överklaga svarar Martin Mörk, justitiekanslerns byråchef och företrädare av staten i rättsfallet, varken jakande eller nekande.

— Det är alldeles för tidigt för oss att säga det. Vi kommer att läsa domen noggrant och göra överväganden om vi ska överklaga och i så fall på vilket sätt, sade han till SVT