GRANSKNING. Hård press på politiker för somaliernas skull.

Jimmy Kirvesmäki och Omar Daham satte runt den 24 mars stenhård press på hälso- och sjukvårdsregionråd Anna Starbrink och Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör på MSB för att säkerställa maximalt och – vad det verkar – obegränsade resurser för att rädda den hårt ansatta somaliska folkgruppen.

Insatsen gjordes även tillsammans med SVT:s veteran Tommy Bergman.

I ingressen skriver Kirvesmäki ”flertal av de som avlidit till följd av coronaviruset var svensksomalier”, något som är baserat på ryktesspridning bland somalier utan några som helst fastställda tester.

I skrivande stund har hemlandet Somalia runt 28 dödsfall till skillnad från Sverige som har över 2 300 med ungefär samma befolkningsmängd. Detta om något borde endast indikera att somalierna i Sverige befinner sig i ett land som de inte hör hemma i och kan leva under säkrare former hemma.

När kontakt tas med Kirvesmäki vill han veta exakt vem han pratar med och vad syftet är innan han uttalar sig. När han förstår att det finns möjlighet att utsättas för kritik hänvisar han direkt till ansvarig utgivare, Geronimo Åkerlund, som i en annan intervju sagt att SVT är helt neutrala.

Flertalet av de som avlidit till följd av coronaviruset var svensksomalier som alla bodde i just Järvaområdet. Har du någon källa på det?

— Det har jag inte eftersom jag inte har skrivit artikeln.

Du har ju skrivit under artikeln?

— Det är inte så att jag vill avskriva mig något ansvar.

Han slänger sen på luren.

Anna Starbrink har ingen statistisk på grund av patientsekretess
SVT:s personal verkar jätteupprörda på kommunledningar över hela landet för att de inte översatt allt informationsmaterial från svenska och handlevererat detta till den somaliska folkgruppen via bland annat tvättstugor. De intervjuar därför Anna Starbrink som har jagats av flertalet reportrar om och om igen.

I klippet säger Starbrink att hon inte vet nationaliteten på de som avlidit. SVT:s vänsterextrema reporter kan dock inte hantera detta svar och tycker att allt borde översatts till somaliska ändå eftersom det skall finnas information om stor smittspridning i Järva. Enligt uppgift skall det bo många somalier som är analfabeter där.

Regeringen har gett MSB specialuppdrag
Artikeln fortsätter med en intervju med Morgan Olofsson från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som genast skuldbelägger svenskarna för smittspridningen bland somalierna.

— Vi är generellt sett alldeles för dåliga på att nå ut till dem, säger han bland annat.

Resurser skall nu ha tillförts migranternas trossamfund och andra av deras egen folkgrupp som skall förklara för dem hur man undviker att bli smittad. Något tips om att hålla sig borta från ålderdomshem där hundratalet etniskt svenska pensionärer kvävs till döds varje vecka verkar inte ha framförts.

Olofsson menar att han måste ”nå exakt alla” i samhället, utan undantag och att uppgiften är hård och menar att specialsatsningar för migranter inte har varit tillräckliga.

Han menar vidare att svenskarna skall vara ännu bättre på att se till så att somalierna inte dör.

Kirvesmäki artikel kan ses som bevis på att SVT:s ensidiga rasdrev nu har gett omfattade effekter i resursfördelningen och att fler och fler kommuner/myndigheter/organisationer nu är helt fokuserade på smittade med icke-svensk etnicitet.


  • Publicerad:
    2020-05-29 11:11