GRANSKNING. Hyllar informationskampanj på tolv språk som nu expanderar i tvättstugor.

Michelle Derblom Jobe skrev i mars en artikel tillsammans med Tommy Bergman där de talar om en ”överrepresentation av invånare från stadsdelarna Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista”. I det 47 sekunder långa klippet påpekar Mohamed Nuur, ordförande för Socialdemokraterna, att han inte vill att folk skall skylla ”brist på information” om två år. Benjamin Dousa, ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd berättar om hur de lägger resurser på digitala och traditionella kanaler och att de har informationskampanjer i tvättstugor på tolv olika språk. Han meddelar också att flera nya språk ”är på väg in” och nämner då bland annat uzbekiska och mongoliska.

De två politikerna får i klippet lansera sin politik utan en enda motfråga, något som är standard för SVT:s nyhetsrapportering då väldigt få kritiskt granskande ”journalister” jobbar där om ens ett par stycken.

Hatstorm mot ”svensk-somalier”

Derblom intervjuar även Nuur som menar att ett drev har skapats mot somalier sen det kom fram att de var speciellt drabbade. Dousa påstår också att det är ”helt sjukt med de rasistiska kommentarer som man sett”. ”Intervjuerna” som även i detta fall gjordes utan kritik eller krav på källor gjordes i samarbete med Kazhal Mohammadi.

Om huruvida somalier verkligen är överpresenterade bland de döda är inget som SVT verkar undersöka vidare utan detta är en sanning för all framtid efter att en 31-årig somalisk läkare har påstått detta. De är heller inte intresserade av om det är fetma, arbetslöshet eller ”socioekonomiska effekter” som man skall prata om istället, eller åtminstone använda för att justera analysen. Enligt SVT borde dock somalier ha exakt samma välstånd som etniska svenskar i detta fall, detta trots att de själva rapporterat om 80% arbetslöshet.

Sverige som land har i skrivande stund ungefär 100 gånger så många dödsfall som Somalia, men SVT har ännu inte funnit något ”nyhetsvärde” i detta än, trots att de manglar ut snyftartiklar om ”svensk-somalier” på veckobasis.

Intervjuar ”lidande invandrare” i Rinkeby

I en annan artikel ger sig Derblom ut med Mattias Lodding för att intervjua invandrare i Rinkeby där de samtalar med Zakaria Moalim, Feliz Dahir Mohamed, Zakaria Zaman och en pensionär vid namn Mauno Peltonen.

De pratar precis som andra anställda på SVT i sina inslag nästan helt uteslutande om ”trångboddhet”, med andra ord att invandrare måste få större bostadsytor, men nämner inte alls kollektivtrafiken som en smittrisk, vilket en del menar kan sammanfalla med SVT-personalens ”värdegrund”. Invandrarna själva påpekar dock att kollektivtrafiken är en stor syndabock.

Derblom har sökts utan framgång via SVT:s växel.


  • Publicerad:
    2020-05-29 11:13