GRANSKNING. Assyrier drevar via SVT för egna folkets lidande med svenska skattepengar

Linda Asmar Yakoub som enligt henne själv är etnisk assyrier har under april använt SVT:s skattefinansierade plattform för att marknadsföra sin egen folkgrupps lidanden i Sverige under coronakrisen i fyra olika artiklar. Att etniska svenskar skulle vara lidande är inte något som framgår överhuvudtaget av Asmar:s artiklar – hon beskyller däremot svenskarna för hennes landsmäns problem.

Riktar sig speciellt till assyrier och syrianer

Asmars journalistik gällande de utsatta för coronaviruset är enbart fokuserad på den egna folkgruppens lidande. I hennes första inslag vill hon att läsarna skall vända sig till den syrianska TV-kanalen Suryoyo där programledaren på det egna språket informerar med svenska undertexter. Från texten framgår det att hon är orolig över att medlemmar av hennes egen folkgrupp i Sverige inte begränsar ”sitt sociala umgänge”.

Hon följer senare i april upp med en artikel som larmar om att ”smittspridningen fortsätter att öka i Södertälje och Botkyrka”, två regioner där hennes egna landsmän har höga koncentrationer. Av texten får man intrycket av att de invandrardominerade områdena är speciellt utsatta men inget nämns om att hundratals etniskt svenska pensionärer kvävs till döds av viruset varje vecka.

Asmar utvecklar sin aktivism per telefon:

Är du assyrier själv?

— Det stämmer.

Är assyrier och syrianer olika folkgrupper?

— Det är samma folkgrupp. Det är bara olika benämningar.

När man pratar om syrisk-ortodoxa kyrkan syftar man då på er?

— Det är själva tron för den folkgruppen. Det finns även katoliker och protestanter, men det vanligaste är att man går till syrisk-ortodoxa kyrkan.

Går andra kristna från muslimska länder till er kyrka?

— Ibland söker sig kopter och eritreaner till vår kyrka, men det är i brist på alternativ.

Blir det inte konstigt om du som assyrier marknadsför din egen folkgrupps lidande genom SVT?

— Det håller jag inte med om.

Vi har ju väldigt hög smittspridning i Sverige jämfört med andra länder och det drabbar ju primärt svenskar. Blir det det inte konstigt då att lyfta fram sin egen folkgrupp?

— Nej, det tycker jag inte. Vi jämför inte med Afrika.

Ringer ihop statistik för egna folkgruppen

”Journalisten” Asmar verkar inte nöjd med ”offerkoftorna” som delas ut av Folkhälsomyndigheten för olika etnicitet. Hon har därför tillsammans med Karin Botilda Fallenius ringt runt till de olika församlingarna för syrisk-ortodoxa kyrkan i Södertälje. I hennes egna inofficiella statistik, där ingen provtagning av covid-19 har påvisats, presenterar hon ett ”20-tal dödsfall” och påpekar att om man inkluderar ”Stockholms län” har betydlig fler från hennes egen folkgrupp avlidit.

Du har ringt runt, kan du berätta mer om detta?

— Vi ringde och gjorde en sammanställning över hur många i varje församling som hade medlemmar som hade avlidit av corona.

Hur vet man det då?

— Vi frågade dem, men man har ju inte testat, men det var det man misstänkte och det är den statistiken som vi samlade in.

Vet du om det har gjorts samma undersökningar bland svenskar?

— Hur menar du då? Var då?

I Sverige?

— Det vet jag inte.

Tycker du det verkar konstigt?

— Varför skulle jag. Vad menar du?

Du har ju kollat upp dödsfall i en specifik etnisk grupp?

— Ja, precis.

Sverige som land har ju 50 % fler dödsfall än hela Afrika med 1.2 miljarder människor? Borde man inte då göra en undersökning på etniska svenskar?

— Det enda utesluter inte det andra.

Är du assyrisk etnonationalist?

I detta läge avbryter Asmar samtalet.

Skyller sina dödsfall på svenskarna

Asmar intervjuar i ett 3-minuters klipp Rabita Kerimo som driver äldreverksamheten Ikoro i S:t Jakobkyrkan. I klippet ber hon Kerimo utveckla varför så många av deras ”landsmän” lider och dör av covid-19 som då förklarar att ”de kanske borde ha stängt kyrkorna” och påpekar att de förlorade 20 personer som smittades på en ”begravning”.

Hon utvecklar vidare att de svenska myndigheterna ”kanske borde ha stängt ner tidigare”. Det är oklart från både intervjun och artikeln varför assyrierna och syrianerna inte kunde stänga sina egna kyrkor utan måste förlita sig på svenska myndigheter för detta.

Facebookkontot uppvisar en assyrisk etnonationalist

Vid en revision av Asmar:s Facebookkonto framgår det tydligt att hennes liv är centrerat kring hennes assyriska identitet. I ett av hennes foton kallar hon staden ”Tur Abdin” sin hemstad tillsammans med författaren och SVT-journalisten Nemrud Kurt-Haninke. Även Shamiram Demir, anställd av SVT i Göteborg och känd som assyrisk etnonationalist gillar hennes inlägg.

Hennes man Maikel Yakoub driver en redovisningsfirma, Kronans Redovisning AB, i Södertälje som har två anställda: Nathalie Aslan och Maria Jaro, troligtvis från den egna folkgruppen. Det är inte känt om assyrier är mycket överrepresenterade bland ”redovisningskonsulter” eller under vilka former anställningarna skett.


  • Publicerad:
    2020-05-29 11:22