Dagens datum 30 december: Den 30 december 1910 föddes Sylvester Stadler. Han kom under kriget att bli en av Tysklands yngsta generaler och en av landets mest dekorerade soldater.

stadlerSylvester Stadler föddes den 30 december i Fohnsdorf i Österrike. Efter grundskoleutbildningen utbildade han sig till elektriker. Kort efter NSDAP:s maktövertagande gick Stadler med i partiet samt anmälde sig frivillig till SS. Under sin utbildning i SS anklagade den österrikiska staten honom för förräderi, vilket gjorde att Stadler var tvungen att lämna sitt hemland.

På plats i Tyskland anmälde han sig till SS-Verfügungstruppe (SS-VT), som senare skulle bli Waffen-SS. Han gjorde bra ifrån sig under utbildningen och visade framfötterna i sin tjänst, så i april 1935 ansåg hans överordnade att han var redo för att genomgå officersutbildning. Utbildningen genomfördes vid SS kadettskola i Bad Tölz, och han utexaminerades som SS-Untersturmführer i mars 1936.

I mars 1938 återförenades Österrike med Tyskland och Sylvester Stadler kunde återigen beträda hemlandets jord.

Under sommaren 1939 befordrades Stadler till SS-Hauptsturmführer och utsågs till kompanichef för signalkompaniet i SS-VT. I den posten tjänstgjorde han under fälttåget mot Polen som tog sin början i september 1939. För sina insatser i Polen belönades han med järnkorset av andra klass. Stadler fortsatte på sin post under fälttåget i väst och gjorde där så bra ifrån sig så han belönades med järnkorset av första klass.

I augusti 1940 fick Stadler befälet över ett kompani i regementet Der Führer. Regementet bildades under sommaren 1938 som Waffen-SS första förband i Österrike. I rollen som kompanichef i Der Führer stred Stadler vid början av operation Barbarossa. I september 1941 fick Stadler befälet över en bataljon i grannregementet Deutschland. Under samma höst sårades Sylvester Stadler för första gången och skickades tillbaka till Tyskland för återhämtning.

Vid sin konvalescens tjänstgjorde Stadler vid sin gamla officersskola i Bad Tölz, dock ansågs han vara mindre  lämpad för instruktörsrollen men desto mer lämpad som frontofficer. I mars 1942 återvände Stadler till östfronten och fick då befälet över den andra bataljonen i Der Führer. Snabbt utmärkte han sig igen och belönades med det Tyska korset i guld. I september samma åt befordrades han till SS-Sturmbannführer.

Sylvster Stadler tillsammans med Paul Hausser i Ryssland

Sylvster Stadler tillsammans med Paul Hausser i Ryssland

I februari 1943 påbörjade SS-pansarkåren en motoffensiv omkring staden Charkov i dagens Ukraina. Staden hade återerövrats av den sovjetiska armén under vinteroffensiven året före. Stadler och hans mannar i den andra bataljonen kom under striderna att göra mycket bra ifrån sig. Man slogs i stort sett hela tiden mot långt större styrkor i röda armén, men besegrade dem och orsakade mycket stora förluster hos fienden gång på gång.

För sina insatser under slaget vid Charkov belönades Sylvester Stadler med Riddarkorset av Adolf Hitler personligen. I maj samma år befordrades han till SS-Obersturmbannführer och fick även befälet över hela regementet Der Führer efter Otto Kumm. Under sommaren 1943 kom Sylvester Stadler att leda regementet i slaget vid Kursk. För insatserna vid kurs fick han eklöven till Riddarkorset.

Sylvester Stadler får Riddarkorstet av Adolf Hitler

Sylvester Stadler får Riddarkorstet av Adolf Hitler

I december 1943 belönades Stadler med det eftertraktade närstridsspännet i guld, som förärades soldater som varit mer än 50 dygn i närstrider. Under hela kriget delades bara 631 av dessa ut. Efter de mycket hårda striderna på östfronten under sommaren och hösten 1943 var regementet utslitet och skickades till Frankrike för vila och återuppbyggnad. Vid den västallierade invasionen i juni 1944 var Stadler och regementet stationerade i södra delarna av Frankrike.

Under uppmarschen mot invasionsområdet utsattes regementet för ständiga överfall av beväpnade franska kommunister. Dessa mördade och lemlästade mängder av tyska soldater. Regementet var även inblandat i händelserna vid staden Oradour-sur-Glane. Sylvester Stadler anmälde den ansvariga officeren till krigsrätten för att ha åsidosatt sina order i Oradour. Stadler och regementet kom så småningom till Normandie och deltog där i de hårda striderna mot de brittiska och amerikanska invaderande styrkorna.

I juli 1944, vid 33-års ålder, befordrades Sylvester Stadler till divisionsbefälhavare för 9.SS-Panzer Division Hohenstaufen och blev en av Tysklands yngsta divisionschefer. Ett par veckor senare sårades han svårt vid ett allierat artillerianfall, under återhämtningen befordrades han till SS-Oberführer.

Han rapporterade tillbaka för fronttjänst i oktober 1944 och ledde sedan sin division vid den sista stora tyska offensiven i väst, Ardenneroffensiven. I början på 1945 skickades de flesta av Waffen-SS elitdivisioner till östfronten återigen, denna gång för att försöka undsätta den ungerska huvudstaden Budapest. Operationen misslyckades och resterna av SS-trupperna drog sig tillbaka till Tyskland. I april 1945 befordrades Sylvester Stadler för sista gången till SS-Brigadeführer. Stadler kapitulerade till amerikanska styrkor i maj 1945.

Sylvester Stalder kom att göra sig känd som en ypperlig frontofficer, som alltid ledde sina män från fronten. Han vann åtskilliga medaljer för närstrid, bland annat infanteristorm-märket, närstridsspännet i guld, 2 stycken pansarförstörar-märken (Sonderabzeichen für das Niederkämpfen von Panzerkampfwagen durch Einzelkämpfer) som delades ut till soldater som för egen hand slog ut fientliga stridsvagnar. Han var när kriget tog slut en av landets yngsta generaler och divisionschef.

Närstridsspännet i guld

Närstridsspännet i guld

Pansarförstörar-märket

Pansarförstörar-märket

Sylvester Stadler fick två barn och levde efter kriget sitt liv i stillhet tillsammans med familjen, han avled den 23 augusti 1995 i Bayern.

Rekommenderad läsning:
Last victory in russia – George M. Nipe
Comrades to the end – Otto Weidinger


  • Publicerad:
    2017-12-30 00:03